"Історія України (рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

Історія України (рівень стандарту). Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

Автори: Гісем О. В., Мартинюк О. О.

Версія підручника для ознайомлення*

Презентація підручника

 

Теми курсу

§ 2. Перша світова війна та український національний рух розпочати роботу
§ 3. Воєнні дії на території України в 1914—1915 рр. розпочати роботу
§ 4. Воєнні дії на території України в 1916 — на початку 1917 р. розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом І «Україна в роки Першої світової війни» розпочати роботу
§ 5. Розгортання Української революції у березні-травні 1917 р. розпочати роботу
§ 6. Проголошення автономії України розпочати роботу
§ 7. Проголошення Української Народної Республіки розпочати роботу
§ 8. Перша війна більшовицької Росії з УНР та проголошення незалежності УНР розпочати роботу
§ 9. Події 1917 р. в Криму розпочати роботу
§ 10. Вигнання більшовиків та розвиток УНР взимку-навесні 1918 р. розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом II «Початок Української революції» розпочати роботу
§ 11. Українська держава розпочати роботу
§ 12. Україна наприкінці 1918 — у першій половині 1919 р. розпочати роботу
§ 13. Західноукраїнські землі в 1918—1919 рр. розпочати роботу
§ 14. Україна в другій половині 1919 р. розпочати роботу
§ 15. Україна наприкінці 1919 — на початку 1920 р. розпочати роботу
§ 16. Україна навесні 1920 — у 1921 рр. розпочати роботу
§ 17. Розвиток культури в 1914—1917 рр. та за доби Української Центральної Ради розпочати роботу
§ 18. Розвиток культури України за доби Української держави П. Скоропадського та Директорії УНР розпочати роботу
§ 19. Розвиток культури України за більшовицького режиму розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом III «Розгортання Української революції. Боротьба за українську державність» розпочати роботу
§ 20. Статус УСРР на початку 1920-х рр. Входження до складу СРСР розпочати роботу
§ 21. УСРР на початку 1920-х рр. Масовий голод 1921—1923 рр. Впровадження непу розпочати роботу
§ 22. Політика коренізації в УСРР розпочати роботу
§ 24—25. Насильницька колективізація та опір їй населення. Голодомор 1932—1933 рр. розпочати роботу
§ 27. Національно-культурне життя радянської України розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом IV «Встановлення й утвердження комуністичного режиму в Україні» розпочати роботу
§ 28. Українські землі у складі Другої речі Посполитої розпочати роботу
§ 29—30. Українські землі у складі Румунії розпочати роботу
§ 31. Українські землі у складі Чехословаччини. Карпатська Україна розпочати роботу
§ 32. Культурне життя на західноукраїнських землях. Політичне і культурне життя української політичної еміграції розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом V. «Західноукраїнські землі у міжвоєнний період» розпочати роботу
§ 34—35. Україна на початку Другої світової війни 1939—1941 рр. розпочати роботу
§ 36—37. Україна на початку німецько-радянської війни розпочати роботу
§ 38. Україна в умовах нацистської окупації розпочати роботу
§ 39. Рух Опору та його течії в України розпочати роботу
§ 40. Звільнення України від нацистських загарбників розпочати роботу
§ 41. Україна на завершальному етапі війни. Радість і смуток перемоги розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом VI «Україна в роки Другої світової війни (1939—1945 рр.)» розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: