"Історія України (рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

Історія України (рівень стандарту). Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти.

Автори: Гісем О. В., Мартинюк О. О.

Версія підручника для ознайомлення*

Презентація підручника

Повна версія підручника*

 

Теми курсу

§ 1. Вступ розпочати роботу
Розділ I. Україна в роки Першої світової війни. § 2. Перша світова війна та український національний рух розпочати роботу
§ 3. Воєнні дії на території України в 1914—1915 рр. розпочати роботу
§ 4. Воєнні дії на території України в 1916 — на початку 1917 р. розпочати роботу
Узагальнення знань за розділом I «Україна в роки Першої світової війни» розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом І «Україна в роки Першої світової війни» розпочати роботу
Розділ II. Початок Української революції. § 5. Розгортання Української революції в березні—травні 1917 р. розпочати роботу
§ 6. Проголошення автономії України розпочати роботу
§ 7. Проголошення Української Народної Республіки (УНР) розпочати роботу
§ 8. Перша війна більшовицької Росії з УЦР та проголошення незалежності УНР розпочати роботу
§ 9. Події 1917 р. в Криму розпочати роботу
§ 10. Вигнання більшовиків та розвиток УНР взимку-навесні 1918 р. розпочати роботу
§ 11. Українська Держава розпочати роботу
§ 12. Україна наприкінці 1918 — у першій половині 1919 р. розпочати роботу
§ 13. Західноукраїнські землі в 1918—1919 рр. розпочати роботу
§ 14. Україна в другій половині 1919 р. розпочати роботу
§ 15. Україна наприкінці 1919 — на початку 1920 р. розпочати роботу
§ 16. Україна навесні 1920 — у 1921 рр. розпочати роботу
§ 17. Розвиток культури в 1914—1917 рр. та за доби УЦР розпочати роботу
§ 18. Розвиток культури України за часів Української Держави П. Скоропадського та Директорії УНР розпочати роботу
§ 19. Розвиток культури України за більшовицького режиму (1918—1920 рр.) розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом II «Початок Української революції» розпочати роботу
Розділ IV. Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні. § 20. Статус УСРР на початку 1920-х рр. Входження до складу СРСР. Адміністративно-територіальні зміни УСРР у 1920—1930-ті рр. розпочати роботу
§ 21. УСРР на початку 1920-х рр. Масовий голод 1921—1923 рр. Запровадження непу розпочати роботу
§ 22. Політика коренізації в УСРР розпочати роботу
§ 23. Форсована індустріалізація розпочати роботу
§ 24—25. Насильницька колективізація та опір їй населення. Голодомор 1932—1933 рр. розпочати роботу
§ 26. Масові репресії. Сталінська конституція розпочати роботу
§ 27. Національно-культурне життя радянської України розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом III «Розгортання Української революції. Боротьба за українську державність» розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом IV «Встановлення й утвердження комуністичного режиму в Україні» розпочати роботу
Розділ V. Західноукраїнські землі в міжнародний період. § 28. Українські землі у складі Другої Речі Посполитої розпочати роботу
§ 29—30. Українські землі у складі Румунії розпочати роботу
§ 31. Українські землі у складі Чехословаччини. Карпатська Україна розпочати роботу
§ 32. Культурне життя на західноукраїнських землях. Політичне й культурне життя української політичної еміграції розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом V. «Західноукраїнські землі у міжвоєнний період» розпочати роботу
Розділ VI. Україна в роки Другої світової війни. § 33—34. Україна на початку Другої світової війни 1939—1941 рр. розпочати роботу
§ 35—36. Україна на початку німецько-радянської війни розпочати роботу
§ 37. Україна в умовах нацистської окупації розпочати роботу
§ 38. Рух Опору та його течії в Україні розпочати роботу
§ 39. Вигнання нацистських загарбників з України розпочати роботу
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом VI «Україна в роки Другої світової війни (1939—1945 рр.)» розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: