Українська мова. 9 клас. Підручник (О. П. Глазова)

Українська мова. Підручник для для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Автор: О.П. Глазова

Версія підручника для ознайомлення*

Демоверсія підручника

Повна версія підручника*

* тільки для некомерційного використання

Здійснюючи завантаження, Ви приймаєте умови ліцензійного договору

Матеріали до підручника

Тема 1. Вступ розпочати роботу
§ 1. Розвиток української мови розпочати роботу
Тема 2. Види мовленнєвої діяльності. Стилі, типи мовлення. Вимоги до мовлення розпочати роботу
Тема 3. Повторення вивченого у 8 класі розпочати роботу
Тема 4. Пряма і непряма мова як засоби передачі чужого мовлення розпочати роботу
§ 5. Пряма мова розпочати роботу
Тема 5. Складне речення. Складносурядне речення розпочати роботу
§ 11. Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком розпочати роботу
Тема 6. Складнопідрядне речення розпочати роботу
§ 14. Основні види складнопідрядних речень: з означальними, з’ясувальними, обставинними підрядними частинами розпочати роботу
Тема 7. Усне коротке повідомлення в публіцистичному стилі на морально-етичну або суспільну тему розпочати роботу
Тема 8. Безсполучникове складне речення розпочати роботу
§ 25. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення розпочати роботу
§ 27. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні: двокрапка розпочати роботу
§ 28. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні: тире розпочати роботу
Тема 9. Текст як одниця мовлення та продукт мовленнєвої діяльності розпочати роботу
§ 30. Текст і його основні ознаки розпочати роботу
§ 31. Будова тексту. Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: