«Українська мова (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (Караман С. О., Горошкіна О. М., Караман О. В., Попова Л. О.)

«Українська мова (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти

Автори: Караман С. О., Горошкіна О. М., Караман О. В., Попова Л. О.

Повна версія підручника *

Теми курсу

Вправа 60 розпочати роботу
Довiдка до вправи 185 розпочати роботу
Довiдка до вправи 205 розпочати роботу
Параграф 9 Визначення тропiв розпочати роботу
Параграф 13 Дiзнайтесь бiльше про давногрецьких риторiв розпочати роботу
Параграф 17 З iсторii релiгiйного красномовства розпочати роботу
Параграф 20 Орieнтовна модель розповiдi про подiю розпочати роботу
Параграф 20 Правила пiдготовки виступiв i розповiдей розпочати роботу
Параграф 23 Домашнe завдання. Як скласти вiдгук про твiр мистецтва розпочати роботу
Параграф 41 Зразок аналiзу ССЦ розпочати роботу
Параграф 42 Узагальнювальна таблиця розпочати роботу
Параграф 58 Термiнологiчнi словники розпочати роботу
Текст вправи 425 Квітучий куточок Поділля розпочати роботу
Текст вправи 582 Краса раннього присмерку розпочати роботу
Текст вправи 640 Про переклади Бiблiї украiнською мовою розпочати роботу
Текст вправи 792 Мовнi особливостi епiстолярного стилю розпочати роботу
Тема 1 Теоретичний матерiал розпочати роботу
Тема 3 Теоретичний матерiал розпочати роботу
Тема 4 Мовнi засоби оформлення тексту ораторського виступу розпочати роботу
Тема 14 Цитати "Як має виглядати резюме в 2017 р." розпочати роботу
Тема 19 Уживайте правильно Виголошувати, оголошувати й проголошувати розпочати роботу
Тема 19 Яка рiзниця мiж оголошенням i об'явою розпочати роботу
Тести до розділу «Фонетика. Орфографія» розпочати роботу
Тести до розділу «Просте речення» розпочати роботу
Тести до розділу «Складне речення» розпочати роботу
Тести до розділу «Лексикологія. Фразеологія» розпочати роботу
Тести до розділу «Морфеміка. Словотвір. Морфологія» розпочати роботу
Параграф 22 Про словосполучення докладно розпочати роботу
Параграф 23 Теоретичний матеріал докладно розпочати роботу
Параграф 24 Теоретичний матеріал докладно розпочати роботу
Параграф 27 Докладніше про модальні різновиди речень розпочати роботу
Параграф 40 Оформлення цитат розпочати роботу
Параграф 40 Розділові знаки в діалозі розпочати роботу
Параграф 41 Теоретичний матеріал докладно розпочати роботу
Параграф 43 Розділові знаки при звертаннях розпочати роботу
Параграф 44 Розділові знаки в безсполучникових складних реченнях розпочати роботу
Параграф 44 Розділові знаки в реченнях із прямою мовою розпочати роботу
Параграф 44 Розділові знаки у простих і складносурядних реченнях розпочати роботу
Параграф 44 Розділові знаки у складнопідрядних реченнях розпочати роботу
Параграф 44 Розділові знаки в тексті розпочати роботу
Параграф 45 Тире між підметом і присудком розпочати роботу
Параграф 46 Розділові знаки в реченнях з однорідними членами розпочати роботу
Параграф 46 Розділові знаки в реченнях з узагальнювальними словами при однорідних членах розпочати роботу
Параграф 46 Розділові знаки в реченнях зі звертаннями розпочати роботу
Параграф 47 Розділові знаки в реченнях з відокремленими членами розпочати роботу
Параграф 48 Розділові знаки в реченнях зі вставними і вставленими конструкціями розпочати роботу
Параграф 49 Теоретичний матеріал розпочати роботу
Параграф 50 Теоретичний матеріал розпочати роботу
Параграф 51 Теоретичний матеріал розпочати роботу
Параграф 52 Теоретичний матеріал розпочати роботу
Параграф 53 Теоретичний матеріал розпочати роботу
Параграф 54 Теоретичний матеріал розпочати роботу
Параграф 55 Теоретичний матеріал розпочати роботу
Параграф 57 Теоретичний матеріал розпочати роботу
Параграф 58 Теоретичний матеріал докладно розпочати роботу
Параграф 59 Теоретичний матеріал докладно розпочати роботу
Параграф 60 Теоретичний матеріал розпочати роботу
Параграф 61 Теоретичний матеріал розпочати роботу
Параграф 62 Теоретичний матеріал докладно розпочати роботу
Параграф 63 Теоретичний матеріал розпочати роботу
Параграф 64 Теоретичний матеріал розпочати роботу
Параграф 65 Теоретичний матеріал розпочати роботу
Параграф 66 Теоретичний матеріал розпочати роботу
Параграф 67 Теоретичний матеріал розпочати роботу
Параграф 68 Теоретичний матеріал розпочати роботу
Параграф 69 Теоретичний матеріал розпочати роботу
Параграф 70 Теоретичний матеріал розпочати роботу
Параграф 71 Теоретичний матеріал розпочати роботу
Параграф 72 Теоретичний матеріал розпочати роботу
Параграф 73 Теоретичний матеріал розпочати роботу
Параграф 74 Теоретичний матеріал розпочати роботу
Літературний переклад вправи 803 розпочати роботу
Параграф 68 Теоретичний матеріал докладно розпочати роботу
Схеми розборів розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: