«Українська мова (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (Караман С. О., Горошкіна О. М., Караман О. В., Попова Л. О.)

«Українська мова (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти

Автори: Караман С. О., Горошкіна О. М., Караман О. В., Попова Л. О.

Фрагмент оригінал-макету підручника (60 сторінок)*

Розміщено для ознайомлення відповідно до наказу МОН України від 05.01.2018 р. № 14

Теми курсу

Вправа 60 розпочати роботу
Довiдка до вправи 186 розпочати роботу
Довiдка до вправи 206 розпочати роботу
Параграф 9 Визначення тропiв розпочати роботу
Параграф 13 Дiзнайтесь бiльше про давногрецьких риторiв розпочати роботу
Параграф 17 З iсторii релiгiйного красномовства розпочати роботу
Параграф 20 Орieнтовна модель розповiдi про подiю розпочати роботу
Параграф 20 Правила пiдготовки виступiв i розповiдей розпочати роботу
Параграф 23 Домашнe завдання. Як скласти вiдгук про твiр мистецтва розпочати роботу
Параграф 41 Зразок аналiзу ССЦ розпочати роботу
Параграф 42 Узагальнювальна таблиця розпочати роботу
Параграф 58 Термiнологiчнi словники розпочати роботу
Текст вправи 177 розпочати роботу
Текст вправи 411 Квітучий куточок поділля розпочати роботу
Текст вправи 563 Краса раннього присмерку розпочати роботу
Текст вправи 621 Про переклади Бiблiї украiнською мовою розпочати роботу
Текст вправи 776 Мовнi особливостi епiстолярного стилю розпочати роботу
Тема 1 Теоретичний матерiал розпочати роботу
Тема 3 Теоретичний матерiал розпочати роботу
Тема 4 Мовнi засоби оформлення тексту ораторського виступу розпочати роботу
Тема 14 Цитати "Як має виглядати резюме в 2017 р." розпочати роботу
Тема 19 Уживайте правильно Виголошувати, оголошувати й проголошувати розпочати роботу
Тема 19 Яка рiзниця мiж оголошенням i об'явою розпочати роботу
Тести до розділу «Фонетика» розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: