«Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Большакова І. О., Хворостяний І. Г.)

Теми курсу

Частина 1
Розділ 1. Мова і мовлення
розпочати роботу
Розділ 2. Звуки і букви розпочати роботу
Розділ 3. Лексичне значення слова розпочати роботу
Розділ 4. Слово. Будова слова розпочати роботу
Розділ 5. Слово. Частини мови. Іменник розпочати роботу
Частина 2
Розділ 5. Слово. Частини мови. Прикметник
розпочати роботу
Розділ 5. Слово. Частини мови. Числівник. Займенник розпочати роботу
Розділ 5. Слово. Частини мови. Дієслово. Прислівник розпочати роботу
Розділ 5. Слово. Службові частини мови. Вигук розпочати роботу
Розділ 6. Словосполучення і речення. Текст розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: