«Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 2) (авт. Большакова І. О., Хворостяний І. Г. )

Переглянути підручник

 

Презентація підручника

 

Відеопрезентація підручника

 

Орієнтовний календарно-тематичний план до підручника

Теми курсу

Частина 2
Розділ 5. Слово. Частини мови. Прикметник
розпочати роботу
Розділ 5. Слово. Частини мови. Числівник. Займенник розпочати роботу
Розділ 5. Слово. Частини мови. Дієслово. Прислівник розпочати роботу
Розділ 5. Слово. Службові частини мови. Вигук розпочати роботу
Розділ 6. Словосполучення і речення розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: