Математика. 4 клас

Оберіть посібник, до якого хочете переглянути матеріали:
 • Математика. 4 клас: Розробки уроків (до підр. Богдановича М. В., Лишенка Г. П.)

  Н135080У

  Автори:
  І. М. Прошлякова, Н. В. Сергієнко, К. М. Шевченко

  Придбати:

   

 • Математика. 4 клас. Робочий зошит до підручника М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка

  Н530009У

  Автор:
  А. А. Назаренко

  Придбати:

   

 • Математика. 4 клас: Навчальний зошит (1 частина)

  Т900740У

  Автори: С. О. Скворцова,
  О. В. Онопрієнко

  Придбати паперову версію 

   

 • Математика. 4 клас. Збірник завдань для підготовки до підсумкових контрольних робіт

  Н508007У

  Автори: Шевченко К. М., Назаренко А. А., Діптан Н. В.

  Придбати:

Показати всі матеріали
Якщо Ви маєте скретч-карту, введіть код тут:
Повний пакет матеріалів курсу:
Придбати 15грн.
Оберіть зручну систему оплати:
Розгорнути все Вам доступні: Iншi матеріали:
Календарно-тематичний план
1
Урок №1 Нумерація трицифрових чисел. Задачі на зведення до одиниці
1 1
Урок №2 Читання й запис трицифрових чисел. Розв’язування рівнянь. Письмове додавання й віднімання трицифрових чисел
1 1
Урок №3 Письмове додавання й віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів. Нерівності з однією змінною. Задачі, що містять знаходження дробу від числа
1 1
Урок №4 Множення й ділення із числами 1 і 0. Розв’язування задач
1 1
Урок №5 Письмове множення трицифрових чисел на двоцифрове. Круглі числа
1 1
Урок №6 Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрове число
1 1
Урок №7 Вправи на знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження частини від числа
1 1
Урок №8 Знаходження числа за його частиною. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за його частиною
1
Урок №9 Множення та ділення на 10 та 100. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі, які включають знаходження частини числа або числа за його частиною
1 1
Урок №10 Письмове множення на двоцифрові круглі числа. Розв’язування рівнянь та виразів зі змінними
1 1
Урок №11 Письмове множення на двоцифрове число. Розв’язування нерівностей з однією змінною
1 1
Урок №12 Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на знаходження різниці двох часток
1 1
Урок №13 Письмове ділення на двоцифрове кругле число. Задачі на знаходження двох часток
1 1
Урок №14 Письмове ділення на двоцифрове число. Розв’язування задач
1 1
Урок №15 Письмове множення на двоцифрове числа. Розв’язування задач. Самостійна робота
1 1
Урок №16 Письмове ділення на одноцифрове число з остачею. Розв’язування рівнянь. Підготовка до контрольної роботи. Аналіз самостійної роботи
1 1
Урок №18 Аналіз контрольної роботи. Читання і запис багатоцифрових чисел (чотирицифрових). Позиційне значення цифр у запису чотирицифрового числа
1
Урок №19 Читання й запис багатоцифрових чисел (чотирицифрових). Задачі на подвійне зведення до одиниці
1 1
Урок №20 Читання й запис багатоцифрових (чотирицифрових) чисел. Запис чотирицифрових чисел у вигляді суми розрядних доданків. Кут. Види кутів: прямі, гострі, тупі
1 1
Урок №21 Читання й запис багатоцифрових (чотирицифрових) чисел. Знаходження частини числа й числа за його частиною. Задачі, які включають знаходження частини числа
1 1
Урок №22 Читання й запис багатоцифрових (чотирицифрових) чисел. Визначення кількості десятків, сотень, тисяч у числі. Задачі на три дії. Радіус кола
1
Урок №23 Читання й запис багатоцифрових (чотирицифрових) чисел. Запис чисел у вигляді суми розрядних доданків. Розв’язування рівнянь та задач
1 1
Урок №24 Читання й запис багатоцифрових (п’ятицифрових) чисел. Задачі, які включають знаходження частини числа
1
Урок №25 Читання й запис багатоцифрових (п’ятицифрових) чисел. Усне й письмове додавання багатоцифрових чисел. Задачі на знаходження третього доданка
1 1
Урок №26 Читання й запис багатоцифрових (п’ятицифрових) чисел. Порівняння п’ятицифрових чисел. Задачі на три дії, які включають знаходження третього доданка
1 1
Урок №27 Читання й запис багатоцифрових (шестицифрових) чисел. Письмове ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число. Задачі, які включають знаходження частин числа
1 1
Урок №28 Читання й запис шестицифрових чисел. Поняття мільйон. Задачі, які включають знаходження частини числа
1 1
Урок №29 Читання й запис шестицифрових чисел. Порівняння багатоцифрових чисел. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків
1
Урок №30 Читання й запис шестицифрових чисел. Поняття класу. Таблиця розрядів і класів. Визначення загальної кількості десятків, сотень, тисяч і десятків тисяч у числі
1 1
Урок №31 Таблиця розрядів і класів. Визначення десятків, сотень, тисяч і одиниць тисяч. Усне множення й ділення круглих багатоцифрових чисел на 10, 100, 1000
1
Урок №32 Визначення загальної кількості десятків, сотень, тисяч і десятків тисяч у числі. Збільшення та зменшення числа у 10, 100 і 1000 разів. Розв’язування задач
1
Урок №33 Натуральний ряд чисел. Визначення загальної кількості десятків, сотень, тисяч, десятків сотень, десятків тисяч. Римська нумерація. Десяткова система числення
1
Урок №34 Одиниці вимірювання довжини. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини
1 1
Урок №35 Одиниці вимірювання маси. Задачі, які розв’язують за допомогою співвідношення між одиницями вимірювання маси
1 1
Урок №36 Одиниці вимірювання маси. Задачі, які розв’язуються за допомогою співвідношення між одиницями вимірювання маси
1 1
Урок №37 Одиниці вимірювання часу. Співвідношення між одиницями вимірювання часу. Розв’язування задач на обчислення тривалості події, дати початку, закінчення події
1
Урок №38 Розв’язування задач на обчислення тривалості події, дати початку, закінчення події. Співвідношення між одиницями вимірювання часу. Підготовка до контрольної роботи
1 1
Урок №40 Аналіз контрольної роботи. Дія додавання. Закони додавання. Табличне й позатабличне додавання, усне й письмове додавання багатоцифрових чисел. Задачі, які розв’язуються додаванням
1
Урок №41 Дія віднімання. Правило віднімання суми від числа. Табличне й позатабличне, усне та письмове віднімання багатоцифрових чисел. Задачі, які розв’язуються відніманням
1
Урок №42 Письмове додавання й віднімання багатоцифрових чисел. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач
1 1
Урок №43 Письмове додавання й віднімання багатоцифрових чисел. Перевірка додавання відніманням
1 1
Урок №44 Знаходження різниці, коли зменшуване містить кілька нулів. Задачі, які розв’язуються за допомогою відношень
1 1
Урок №45 Додавання у випадку кількох доданків. Розв’язування задач на обчислення периметра
1 1
Урок №46 Числові вирази, що містять сумісні дії I та II ступенів з дужками і без дужок. Задачі з буквеними даними
1 1
Урок №47 Додавання й віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях вимірювання довжини й маси. Задачі, які розв’язуються зведенням до одиниці
1 1
Урок №48 Додавання й віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях вимірювання довжини та маси. Круглі числа. Периметр прямокутної ділянки
1
Урок №49 Додавання й віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях вимірювання часу. Розв’язування задач
1 1
Урок №50 Додавання й віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях вимірювання часу. Розв’язування задач
1 1
Урок №51 Додавання й віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях вимірювання часу. Розв’язування задач
1
Урок №52 Застосування способу округлення при додаванні й відніманні. Прості та складені задачі. Самостійна робота
1 1
Урок №53 Співвідношення між величинами. Додавання й віднімання виразів способом округлення. Підготовка до контрольної роботи
1 1
Урок №55 Аналіз контрольної роботи. Швидкість об’єктів у прямолінійному рівномірному русі. Одиниці швидкості. Розв’язування задач на рух
1 1
Урок №56 Залежність між швидкістю об’єкта, часом і пройденим шляхом під час прямолінійного рівномірного руху. Формула для обчислення відстані
1 1
Урок №57 Залежність між швидкістю об’єкта, часом і пройденим шляхом під час рівномірного прямолінійного руху. Формула для обчислення часу
1 1
Урок №58 Задачі на рівномірний прямолінійний рух двох тіл в одному та різних напрямках. Геометричні тіла: конус, циліндр, піраміда, куля, прямокутний паралелепіпед (куб)
1 1
Урок №59 Прості та складні задачі на встановлення залежності між швидкістю, часом і шляхом під час прямолінійного рівномірного руху
1
Урок №60 Множення. Переставний, сполучний і розподільний закони множення. Розв’язування задач
1 1
Урок №61 Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові числа. Розв’ язування задач
1
Урок №62 Множення чисел, які містять нуль у середині запису. Задачі з буквеними даними
1 1
Урок №63 Множення круглих чисел на одноцифрові. Розв’язування задач із буквеними даними. Самостійна робота
1 1
Урок №64 Множення одноцифрових чисел на багатоцифрові. Розв’язування числових виразів, які містять кілька арифметичних дій різних ступенів без дужок. Підготовка до контрольної роботи
1
Урок №66 Аналіз контрольної роботи. Площа. Порівняння об’єктів за площею. Задачі на спільну роботу
1
Урок №67 Площа прямокутника. Порівняння об’єктів за площею. Розв’язування числових виразів
1
Урок №68 Площа прямокутника. Задачі на спільну роботу. Розв’язування числових виразів
1
Урок №69 Одиниці площі — квадратний міліметр, квадратний сантиметр, квадратний дециметр, квадратний метр, квадратний кілометр, ар (сотка), гектар. Співвідношення між одиницями площі. Розв’язування числових виразів
1 1
Урок №70 Задачі на знаходження площі прямокутника. Розв’язування числових виразів, що містять кілька арифметичних дій різних ступенів без дужок і з дужками
1
Урок №71 Знаходження однієї зі сторін прямокутника за його площею та відомою другою стороною. Арифметичні дії з іменованими числами
1 1
Урок №72 Застосування палетки для знаходження площі непрямих фігур. Розв’ язування числових виразів, які містять кілька арифметичних дій різних ступенів з дужками і без дужок
1
Урок №73 Дія ділення. Властивості частки. Задачі, які розв’язуються дією ділення. Ділення на одноцифрове число
1 1
Урок №74 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Задачі на подвійне зведення до одиниці
1
Урок №75 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Задачі на подвійне зведення до одиниці
1
Урок №76 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Розв’язування рівнянь та задач
1
Урок №77 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове, коли частка містить нулі. Елементи прямокутного паралелепіпеда: ребро, бічна грань, основа, вершина. Задачі на подвійне зведення до одиниці
1 1
Урок №78 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить нулі. Задачі на подвійне зведення до одиниці
1 1
Урок №79 Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Розв’язування задач
1 1
Урок №80 Ділення іменованих чисел. Розв’язування задач
1
Урок №81 Ділення іменованих чисел. Задачі на зустрічний рух
1
Урок №82 Числові вирази, що містять сумісні дії першого та другого ступенів із дужками й без дужок. Задачі на рух у протилежних напрямках
1 1
Урок №83 Числові вирази, що містять сумісні дії першого та другого ступенів із дужками й без дужок. Задачі на рух у протилежних напрямках. Обчислення площі поверхні розгортки прямокутного паралелепіпеда
1 1
Урок №84 Розв’язування числових виразів, що містять дії першого та другого ступенів із дужками та без дужок. Задачі на зустрічний рух. Самостійна робота
1 1
Урок №85 Аналіз самостійної роботи. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ділення на 10, 100, 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу. Підготовка до контрольної роботи
1 1
Урок №87 Аналіз контрольної роботи. Повторення про частини. Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною
1 1
Урок №88 Порівняння частин. Поняття «дріб». Читання та запис дробів. Чисельник і знаменник дробу
1
Урок №89 Порівняння дробів. Знаходження дробу від числа. Розв’язування задач
1
Урок №90 Дроби, які дорівнюють одиниці. Порівняння дробів. Рівні дроби. Розв’язування задач на знаходження дробу від числа
1 1
Урок №91 Знаходження числа за значенням його дробу. Задачі на знаходження дробу від числа та числа за значенням його дробу
1 1
Урок №92 Розв’язування задач на знаходження дробу від числа та числа за значенням його дробу
1 1
Урок №93 Повторення переставного та сполучного законів множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку, один із множників якого виражений розрядною одиницею з нулями
1
Урок №94 Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Розв’язування задач на знаходження дробу від числа
1
Урок №95 Письмове множення багатоцифрових чисел на розрядні числа. Розв’язування задач на знаходження дробу від числа
1
Урок №96 Письмове множення багатоцифрових чисел на розрядні. Задачі на пропорційне ділення
1
Урок №97 Множення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення
1 1
Урок №98 Множення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Розв’язування рівнянь з одним невідомим
1 1
Урок №100 Аналіз контрольної роботи. Застосування правила ділення числа на добуток двох чисел. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні. Розв’язування задач на пропорційне ділення
1 1
Урок №101 Ділення на двоцифрове число з остачею. Розв’язування задач
1 1
Урок №102 Письмове ділення багатоцифрових чисел на круглі числа з остачею. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач на пропорційне ділення
1
Урок №103 Ділення на двоцифрове число з остачею. Порівняння задач на пропорційне ділення
1 1
Урок №104 Ділення багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на рух
1
Урок №105 Ділення багатоцифрових чисел на розрядні числа (у частці нулі в середині й у кінці). Задачі з буквеними даними. Розв’язування рівнянь
1 1
Урок №106 Ділення чисел, що закінчуються нулями. Ділення іменованих чисел. Розв’язання рівнянь. Задачі на знаходження числа за двома різницями
1 1
Урок №107 Множення двоцифрових чисел. Розв’язування задач на знаходження числа за двома різницями
1 1
Урок №108 Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями
1 1
Урок №110 Множення іменованих чисел на двоцифрові. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями
1 1
Урок №112 Множення багатоцифрових чисел на трицифрові. Задачі на рух
1 1
Урок №113 Множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578 ∙ 403. Задачі на рух та площу. Підготовка до контрольної роботи
1 1
Урок №115 Аналіз контрольної роботи. Ділення на двоцифрове число. Задачі на знаходження середнього арифметичного
1 1
Урок №116 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові з остачею. Задачі на знаходження середнього арифметичного
1 1
Урок №117 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Розв’язування рівнянь
1
Урок №118 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного
1
Урок №119 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного
1
Урок №120 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Перевірка ділення множенням. Задачі на знаходження середнього арифметичного
1 1
Урок №121 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить нуль. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі з буквеними даними
1
Урок №122 Ділення на двоцифрове число у випадку, коли в частці є нуль. Задачі на знаходження середнього арифметичного
1 1
Урок №123 Ділення з остачею на двоцифрове число, коли частка закінчується на нуль. Задачі на знаходження середнього арифметичного
1 1
Урок №124 Ділення іменованих чисел на двоцифрові. Перевірка ділення множенням. Задачі на знаходження середнього арифметичного
1 1
Урок №125 Числові вирази, що містять сумісні дії першого та другого ступенів із дужками та без дужок. Розв’язування рівнянь
1
Урок №126 Числові вирази, що містять сумісні дії першого та другого ступенів із дужками та без дужок. Розширені задачі на зведення до одиниці
1 1
Урок №127 Числові вирази, що містять сумісні дії першого та другого ступенів із дужками та без дужок. Розв’язування задач
1
Урок №128 Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові. Розв’язування задач на рух. Самостійна робота
1
Урок №129 Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові. Розв’язування задач. Аналіз самостійної роботи. Підготовка до контрольної роботи
1
Урок №131 Розв’язування задач на повторення. Аналіз контрольної роботи
1
Урок №132 Числові вирази, що містять сумісні дії першого та другого ступенів із дужками та без дужок
1
Урок №133 Повторення вивченого про натуральний ряд. Мільярд — тисяча мільйонів. Величини. Метрична система мір
1
Урок №134 Додавання та віднімання. Закони додавання та властивості різниці
1
Урок №135 Множення. Закони множення. Ділення властивості частки. Ознаки подільності на 3 або 9
1
Урок №136 Підсумковий урок. Подорож до країни П’ятикласії
1 1
Календарне планування Математика 4 клас (за підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка)
1
Задачі на знаходження четвертого пропорційного (с. 26–27)
1 1
Задачі на знаходження четвертого пропорційного (с. 28–29)
1 1
Задачі на знаходження четвертого пропорційного (с. 30–31)
1 1
Безкоштовний електронний додаток
1 1
Розгорнути все Вам доступні: Інші матеріали:
Завантажити архів з матеріалами
Повний пакет матеріалів курсу:
Придбати 15грн.
Оберіть зручну систему оплати:

Додаткові матеріали

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: