Навчально-методичний посібник «Асистент вчителя у закладі загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання» (авт. Колупаєва А. А., Коваль Л. В., Компанець Н. М., Квітка Н. О., Лапін А. В.)

Навчально-методичний посібник розкриває особливості роботи асис­тента вчителя
у класі закладу загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням. У посібнику
здійснено теоретичне обґрунтування та окреслено нормативно-правове,
організаційне та дидактико-методичне забезпечення змісту діяльності асистента
вчителя, зокрема розроблено алгоритм адаптації та модифікації програмового
матеріалу провідних освітніх галузей з урахуванням стану пізнавального розвитку
дитини.

Теми курсу

Що таке аутизм? розпочати роботу
Що таке дитячий церебральний паралiч (ДЦП)? розпочати роботу
Що таке синдром Дауна? розпочати роботу
Тести розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: