Навчально-методичний посібник «Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі» (авт. Колупаєва А. А., Таранченко О. М.)

Посібник базується на головних засадах інклюзивної освіти. Видання містить
відомості про періодизацію та перс­пективи навчання дітей з особливими потребами;
у посібнику окреслено новітні підходи до навчання таких дітей та стратегії успішного
впровадження інклюзивної практики. Автори враховують сучасні тенденції в навчанні
дітей з особ­ливими потребами в Україні та передовий міжнародний досвід.
У навчально-методичному посібнику представлено ефективні технології навчання
дітей з порушеннями психо­фізичного розвитку; методичні рекомендації щодо
адаптації навчального середовища; методичні прийоми, що уможливлюють
забезпечення навчальних потреб таких учнів в інклюзивних умовах закладу загальної
середньої освіти; поради, що сприятимуть удосконаленню інклюзивної практики.
 

Теми курсу

Ігри та завдання до І етапу психокорекційної роботи дітей із мовленнєвими порушеннями розпочати роботу
Ігри для вступної частини занять дітей із мовленнєвими порушеннями розпочати роботу
Що таке аутизм? розпочати роботу
Що таке дитячий церебральний паралiч (ДЦП)? розпочати роботу
Що таке синдром Дауна? розпочати роботу
Тести розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: