Навчально-методичний посібник «Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі» (авт. Колупаєва А. А., Таранченко О. М.)

Посібник базується на головних засадах інклюзивної освіти. Видання містить
відомості про періодизацію та перс­пективи навчання дітей з особливими потребами;
у посібнику окреслено новітні підходи до навчання таких дітей та стратегії успішного
впровадження інклюзивної практики. Автори враховують сучасні тенденції в навчанні
дітей з особ­ливими потребами в Україні та передовий міжнародний досвід.
У навчально-методичному посібнику представлено ефективні технології навчання
дітей з порушеннями психо­фізичного розвитку; методичні рекомендації щодо
адаптації навчального середовища; методичні прийоми, що уможливлюють
забезпечення навчальних потреб таких учнів в інклюзивних умовах закладу загальної
середньої освіти; поради, що сприятимуть удосконаленню інклюзивної практики.
 

Теми курсу

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: