Навчально-методичний посібник «Навчання дітей із порушеннями зору» (авт. Костенко Т. М., Гудим І. М.)

Головна мета авторів посібника — надання практичних порад з питань організації
освітнього простору для дітей із порушеннями зорових функцій, окреслення
особливостей їхнього мовленнєво-комунікативного, когнітивного, емоційно-
вольового та особистісного розвитку; визначення пере­шкод в опануванні
навчальних навичок, зокрема в мовній, математичній та природничій предметних
галузях. І насамперед, визначення шляхів та засобів подолання бар’єрів у навчанні
дітей із порушеннями зору, а саме: адаптація простору, модифікація навчальних
матеріалів, комунікація з дитиною та її взаємодія з колективом однолітків.
 

Теми курсу

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: