Навчально-методичний посібник «Навчання дітей із порушеннями зору» (авт. Костенко Т. М., Гудим І. М.)

Головна мета авторів посібника — надання практичних порад з питань організації
освітнього простору для дітей із порушеннями зорових функцій, окреслення
особливостей їхнього мовленнєво-комунікативного, когнітивного, емоційно-
вольового та особистісного розвитку; визначення пере­шкод в опануванні
навчальних навичок, зокрема в мовній, математичній та природничій предметних
галузях. І насамперед, визначення шляхів та засобів подолання бар’єрів у навчанні
дітей із порушеннями зору, а саме: адаптація простору, модифікація навчальних
матеріалів, комунікація з дитиною та її взаємодія з колективом однолітків.
 

Теми курсу

Що таке аутизм? розпочати роботу
Що таке дитячий церебральний паралiч (ДЦП)? розпочати роботу
Що таке синдром Дауна? розпочати роботу
Тести розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: