Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання математики у 1–2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів» (авт. Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.)

У посібнику подано методику навчання учнів 1 і 2 класів основних питань курсу математики: арифметичних дій додавання і віднімання чисел у межах 100; табличного множення і ділення; формування поняття задачі й навчання розв’язування простих і складених задач; вивчення величин та їх одиниць; алгебраїчної та геометричної пропедевтики.
У посібнику реалізовано науково-методичні напрацювання авторів, враховано сучасні дослідження про психофізіологічні особливості дітей цифрового покоління.
Призначено для вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти.

Версія навчально-методичного посібника для ознайомлення

Теми курсу

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: