Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання математики у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів» (авт. Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.)

У посібнику подано методику навчання учнів 3 і 4 класів основних питань курсу математики: арифметичних дій додавання і віднімання чисел у межах 1000; табличного й позатабличного множення і ділення; навчання розв’язування простих і складених задач; вивчення величин та їх одиниць; алгебраїчної та геометричної пропедевтики.

У посібнику реалізовано науково-методичні напрацювання авторів, ураховано сучасні дослідження про психофізіологічні особливості дітей цифрового покоління.

Призначено для вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти.

Теми курсу

Розділ 2. Методика навчання нумерації чисел та арифметичних дій із числами розпочати роботу
Розділ 3. Методика вивчення звичайних дробів розпочати роботу
Розділ 4. Методика навчання розв’язування задач у 3–4 класах розпочати роботу
Розділ 5. Методика алгебраїчної пропедевтики в 3–4 класах розпочати роботу
Розділ 6. Методика геометричної пропедевтики в 3–4 класах розпочати роботу
Розділ 7. Методика навчання основних величин у 3–4 класах розпочати роботу
Розділ 8. Організація навчальної діяльності учнів на уроках математики розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: