Біологія. 7 клас. Підготовка до контрольних робіт. Матеріали до посібників

Оберіть посібник, до якого хочете переглянути матеріали:
Показати всі матеріали
Якщо Ви маєте скретч-карту, введіть код тут:
Повний пакет матеріалів курсу:
Придбати 30грн.
Оберіть зручну систему оплати:
Розгорнути все Вам доступні: Iншi матеріали:
Контроль знань з теми «Вступ»
1
Контроль знань з теми «Різноманітність тварин. Частина I»
1
Контроль знань з теми «Різноманітність тварин. Частина II»
1
Контроль знань з теми «Процеси життєдіяльності тварин. Частина I»
1
Контроль знань з теми «Процеси життєдіяльності тварин. Частина II»
1
Контроль знань з теми «Поведінка тварин»
1
Контроль знань з теми «Організми і середовище існування»
1
Відповіді до завдань
1
Практична робота № 1. Виявлення прикладів пристосування до способу життя у комах
1
Практична робота № 2. Виявлення прикладів пристосування до способу життя у різних птахів
1
Практична робота № 3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування
1
Контрольна робота № 1. Різноманітність тварин. Безхребетні тварини
1
Контрольна робота № 2. Різноманітність тварин. Хребетні тварини
1
Контрольна робота № 3. Процеси життєдіяльності тварин
1
Контрольна робота № 4. Поведінка тварин
1
Контрольна робота № 5. Організми і середовище існування
1
Відповіді до завдань (2017 рік)
1
1 1 1 1 1 1 1
Календарно-тематичний план
1
Урок №1 Основні відмінності тварин від рослин та грибів. Особливості живлення тварин
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Урок №4 Будова тварин: органи та системи органів
1 1 1
Урок №5 Поняття про класифікацію тварин
1 1 1
Урок №6 Кишковопорожнинні
1 1
Урок №7 Різноманітність кишковопорожнинних
1 1 1
1 1 1
Урок №9 Різноманітність кільчастих червів
1 1 1
1 1 1
Урок №11 Різноманітність ракоподібних
1 1 1
Урок №12 Членистоногі: Павукоподібні. Різноманітність павукоподібних
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Урок №15 Практична робота № 1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах
1 1 1
Урок №16 Молюски. Різноманітність молюсків
1 1
1 1 1
Урок №18 Паразитичні безхребетні тварини
1 1 1
Урок №19 Урок-узагальнення з теми «Кишковопорожнинні. Кільчасті черви. Членистоногі. Молюски»
1 1
Урок №20 Риби. Різноманітність риб
1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Урок №24 Рептилії. Різноманітність рептилій
1 1 1
1 1 1
Урок №26 Птахи. Різноманітність птахів
1 1 1
Урок №27 Різноманітність птахів. Практична робота № 2. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у різних птахів
1 1 1
1 1 1
Урок №29 Ссавці. Різноманітність ссавців
1 1 1
1 1 1
Урок №31 Практична робота № 3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребет- них тварин у зв’язку з при- стосуванням до різних умов існування
1 1
Урок №32 Контрольна робота з теми «Риби. Амфібії. Рептилії. Птахи. Ссавці»
1 1 1
Урок №33 Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення. Різноманітність травних систем
1 1
Урок №34 Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність та функції. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині
1 1 1
Урок №35 Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносна системи. Кров, її основні функції
1 1 1
Урок №36 Практична робота № 4. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин
1 1
Урок №37 Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин
1 1 1
Урок №38 Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи
1 1
Урок №39 Практична робота № 5. Порівняння будови скелетів хребетних тварин
1 1 1
Урок №40 Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин
1 1
Урок №41 Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції
1 1 1
Урок №42 Урок-узагальнення з теми «Процеси життєдіяльності тварин»
1 1
Урок №43 Органи чуття, їх значення
1 1
Урок №44 Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин
1 1
Урок №45 Практична робота № 6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин
1 1 1
Урок №46 Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин
1 1
Урок №47 Статеві клітини та запліднення
1 1
Урок №48 Розвиток тварин (з перетворенням і без перетворення)
1 1 1
Урок №49 Періоди та тривалість життя тварин
1 1 1
Урок №50 Контрольна робота з теми «Процеси життєдіяльності тварин»
1 1 1
Урок №51 Поведінка тварин та методи її вивчення
1 1
Урок №52 Вроджена і набута поведінка
1 1
Урок №53 Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграція тварин
1 1
Урок №54 Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна, репродуктивна
1 1
Урок №55 Форми поведінки тварин: соціальна поведінка. Типи угруповань тварин за К. Лоренцем. Ієрархія в групі. Комунікація тварин
1 1 1
Урок №56 Форми поведінки тварин: територіальна поведінка тварин
1 1
Урок №57 Елементарна розумова діяльність. Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення
1 1
Урок №58 Практична робота № 7. Визначення форм поведінки тварин
1 1
Урок №59 Урок-узагальнення з теми «Поведінка тварин»
1 1
Урок №60 Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища
1 1
Урок №61 Ланцюги живлення і потік енергії. Взаємозв’язок компонентів екосистеми
1 1
Урок №62 Співіснування організмів в угрупованнях
1 1
Урок №63 Екскурсія «Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні»
1
Урок №64 Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика
1 1 1
Урок №65 Червона книга України
1 1
Урок №66 Природоохоронні території
1 1
Урок №67 Урок-узагальнення з теми «Організми і середовище існування»
1 1
Урок №68 Узагальнення. Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин —свідчення єдності живої природи
1 1
Урок №69 Екскурсія «Різноманітність тварин свого краю»
1
Урок №70 Повторення вивченого матеріалу з курсу «Тварини»
1 1
Календарно-тематичне планування до навчальної програми
1
Календарно-тематичне планування до підручника «Біологія. 7 клас» (Запорожець Н. В., Черевань І. І., Воронцова І. А.)
1
Посилання на друковані посібники під час роботи на уроці
1
Відповіді до завдань (2018 рік)
1
1
Класифікація тварин. Кишковопорожнинні
1
1
1
1
1
1
1
1
Хребетні тварини (узагальнення)
1
1
Симетрія тіла та способи пересування тварин
1
1
1
Поведінка тварин. Вроджена і набута
1
Форми поведінки. Еволюція поведінки
1
Популяції, екосистеми та чинники середовища
1
Людина і природа. Природоохоронні території
1
Розгорнути все Вам доступні: Інші матеріали:
Завантажити архів з матеріалами
Повний пакет матеріалів курсу:
Придбати 30грн.
Оберіть зручну систему оплати:

Додаткові матеріали

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: