Загальна географія. 6 клас. Матеріали до посібників

Оберіть посібник, до якого хочете переглянути матеріали:
 • Загальна географія. 6 клас: Зошит для практичних робіт

  Г900142У
  Автор: О. Г. Стадник
  Придбати:

 • Географія: Компетентісно орієнтовані завдання. 6 клас

  Г706088У
  авт. Вовк В. Ф. 

 • Атлас учителя. 6 клас

  Г901694У 

 • Географія. 6 клас : зошит для практичних робіт і досліджень

  автори: Світлана Куртей, Оксана Бродовська
  Г530309У

 • Географія. 6 кл. : зошит для практичних робіт

  Автори: О. Г. Стадник, Г. Д. Довгань

  Г530361У

Показати всі матеріали
Якщо Ви маєте скретч-карту, введіть код тут:
Повний пакет матеріалів курсу:
Придбати 80грн.
Оберіть зручну систему оплати:
Розгорнути все Вам доступні: Iншi матеріали:
Узагальнюючий контроль I. Вступ. Розвиток географічних знань про Землю
1
Узагальнюючий контроль II. Земля на плані і карті
1
Узагальнюючий контроль III. Літосфера. Внутрішні процеси
1
Узагальнюючий контроль IV. Літосфера. Зовнішні процеси
1
Узагальнюючий контроль V. Атмосфера
1
Узагальнюючий контроль VI. Гідросфера. Світовий океан та його частини
1
Узагальнюючий контроль VII. Гідросфера. Води суходолу
1
Узагальнюючий контроль VIII. Біосфера та ґрунти. Природні комплекси
1
Узагальнюючий контроль IX. Планета людей
1
Урок №1. Знайомство з наукою про Землю та її жителів
2
Урок №2. Уявлення про Землю в давнину. Подорожі епохи раннього Середньовіччя
3
Урок №3. Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі епохи Великих географічних відкриттів
3
Урок №4. Великі мореплавці (урок — прес-конференція)
2
Урок №5. Відкриття нових земель і навколосвітні подорожі Нового часу
2
Урок №6. Сучасні географічні дослідження
2
Урок №7. Узагальнюючий контроль за темою «Вступ» та розділом І «Розвиток географічних знань про Землю»
3
Урок №8. Орієнтування на місцевості. Азимут
2
Урок №9. Орієнтування в часі й просторі. Способи виживання в критичних ситуаціях
2
Урок №10. Способи зображення Землі. Масштаб і його види
2
Урок №11. Відносна та абсолютна висота. Зображення нерівностей земної поверхні на плані й карті
2
Урок №12. План місцевості й умовні знаки
2
Урок №13. Використання плану місцевості. Складання елементарного плану
2
Урок №14. Географічна карта
2
Урок №15. Градусна сітка на глобусі й географічній карті
3
Урок №16. Правила відліку географічної широти й довготи
3
Урок №17. Практична робота 2 «Визначення географічних координат за географічною картою»
2
Урок №18. План місцевості й карта
2
Урок №19. Узагальнюючий контроль за розділом II «Земля на плані та карті»
3
Урок №20. Внутрішня будова Землі
2
Урок №21. Літосферні плити, наслідки їх переміщення
3
Урок №22. Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни земної кори. Землетруси
2
Урок №23. Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни земної кори. Вулканізм і супутні явища
2
Урок №24. Зовнішні процеси, що обумовлюють зміну земної кори
3
Урок №25. Основні форми рельєфу Землі. Гори
2
Урок №26. Основні форми рельєфу Землі. Рівнини
3
Урок №27. Рельєф дна Світового океану
3
Урок №28. Земні надра, унікальні форми рельєфу і їх охорона
2
Урок №29. Урок узагальнення знань за темою «Літосфера»
3
Урок №30. Узагальнюючий контроль за темою «Літосфера»
3
Урок №31. Атмосфера, її склад і будова
2
3
Урок №33. Теплові пояси
2
Урок №34. Атмосферний тиск
2
3
Урок №36. Вода в атмосфері
2
Урок №37. Хмари й туман
2
Урок №38. Практична робота 4 «Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою»
3
Урок №39. Атмосферні опади
2
Урок №40. Погода, її елементи, мінливість
3
Урок №41. Практична робота 5 «Складання графіка зміни температури повітря, діаграм хмарності та опадів, рози вітрів, їх аналіз»
3
Урок №42. Унікальні атмосферні явища
2
2
Урок №44. Кліматичні пояси. Зміни клімату
3
Урок №45. Значення атмосфери та її охорона
2
Урок №46. Узагальнюючий контроль за темою «Атмосфера»
3
Урок №47. Світовий океан і його частини. Острови в океані
3
Урок №48. Подорож просторами Світового океану
3
Урок №49. Властивості вод Світового океану
2
Урок №50. Рух води у Світовому океані. Вітрові хвилі. Цунамі
2
Урок №51. Рух води у Світовому океані. Припливи й відпливи. Течії
3
Урок №52. Багатства вод Світового океану й людина
3
3
2
3
Урок №56. Льодовики й багаторічна мерзлота
2
Урок №57. Підземні води
2
Урок №58. Узагальнюючий контроль за темою «Гідросфера»
3
Урок №59. Складові частини біосфери
2
Урок №60. Ґрунт. Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив, рослинний і тваринний світ суходолу й океану
2
Урок №61. Географічна оболонка — найбільший природний комплекс Землі
2
Урок №62. Природні зони
2
Урок №63. Практична робота 7 «Складання опису одного з природних комплексів своєї місцевості (за типовим планом)»
2
Урок №64. Населення Землі
2
Урок № 65. Людські раси. Народи світу
2
3
Урок №67. Вплив людини на природу
2
Урок №68. Урок-подорож «Країна “Географія”»
3
Урок №69. Узагальнюючий контроль за темами «Біосфера й ґрунти», «Природні комплекси» і розділом IV «Планета людей»
3
8
Календарний план
1
Урок №1. Географія як наука про Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства. Значення географічних знань та вмінь. Основні друковані та електронні джерела географічної інформації, їхнє значення
1 1
Урок №4. Великі мореплавці
1
Урок №9. Орієнтування в часі і просторі. Способи виживання в критичних ситуаціях
1
Урок №12. План, його основні ознаки. Умовні знаки плану. Визначення напрямків на плані. Складання плану за допомогою умовних топографічних знаків
1 1
Урок №25. Різноманітність та утворення гір на суходолі. Найвищі і найдовші гори світу
1 1
Урок №42. Загальна кількість води на Землі, її розподіл між частинами гідросфери. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Шкала глибин, визначення глибин океанів і морів
1 1
Урок №62. Зміни складових географічної оболонки людством. Зміни природних комплексів Землі. Забруднення довкілля та його охорона
1 1
Календарно-тематичний план
1
Методичні рекомендації до посібника Загальна географія. 6 клас. УККНД
1
Методичний посібник для вчителя Географія. 6 клас
1
Тренувальні тестові завдання до практичної роботи 1 «Розв’язування задач з використанням різних видів масштабу»
1
Тренувальні тестові завдання до практичної роботи 2 «Визначення географічних координат за географічною картою»
1
Тренувальні тестові завдання до практичної роботи 3 «Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу»
1
Тренувальні тестові завдання до практичної роботи 4 «Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою»
1
Тренувальні тестові завдання до практичної роботи 5 «Складання графіка зміни температури повітря, опадів, рози вітрів, їх аналіз»
1
Тренувальні тестові завдання до практичної роботи 6 «Позначення на контурній карті назв океанів, морів, проток, заток, островів, річок, озер»
1
Тренувальні тестові завдання до практичної роботи 7 «Складання опису одного з природних комплексів своєї місцевості (за типовим планом)»
1
Тренувальні тестові завдання до практичної роботи 8 «Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав у різних частин світу та їх столиць»
1
Календарно-тематичний план
1
Урок № 1. Географія як наука про Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства. Значення географічних знань та вмінь. Основні друковані та електронні джерела географічної інформації, їхнє значення.
1 1
Урок № 3. Уявлення про Землю в давнину. Уявлення про Землю єгиптян, вавилонян, індійців, греків, римлян, слов’ян. Зображення Землі на картах Ератосфена, Птолемея.
1 1
Урок № 4. Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі. Подорожі вікінгів. Подорожі Марко Поло. Пошуки морського шляху в Індію. Відкриття Америки Х. Колумбом. Перша навколосвітня подорож під керівництвом Ф. Магеллана.
1 1
Урок № 5. Навколосвітні експедиції, їхнє географічне значення. Відкриття Австралії та Антарктиди.
1 1
Урок № 6. Сучасні дослідження. Дослідження Землі у ХХ — на початку ХХІ ст. Сучасні туристичні подорожі як засіб відкриття Землі кожною людиною.
1 1
Урок № 10. Орієнтування на місцевості. Способи орієнтування на місцевості. Визначення напрямків на місцевості. Компас. Поняття про азимут.
1 1
Урок № 11. Способи зображення Землі. Особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, космічних знімках, картах, аерофотознімках, планах. Масштаб та його види.
1 1
Урок № 20. Внутрішня будова Землі. Будова літосфери, її властивості. Літосферні плити, наслідки їх переміщення.
1 1
Урок № 22. Вулканізм і вулкани, гейзери. Сейсмічні пояси Землі.
1 1
Урок № 23. Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної кори. Вивітрювання, робота вітру, текучих і підземних вод, льодовиків.
1 1
Урок № 25. Основні форми рельєфу суходолу — гори і рівнини. Різноманітність та особливості утворення рівнин на суходолі. Найбільші за площею рівнини світу.
1 1
Урок № 26. Різноманітність та особливості утворення гір на суходолі. Найвищі і найдовші гори світу.
1 1
Урок № 32. Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері.
1 1
Урок № 33. Добовий і річний хід температур повітря, причини їхнього коливання. Карта ізотерм, теплові пояси Землі. Практичне значення вимірювання температури повітря.
1 1
Урок № 44. Загальна кількість води на Землі, її розподіл між частинами гідросфери. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Шкала глибин, визначення глибин океанів і морів.
1 1
Урок № 45. Властивості вод Світового океану. Острови в океані.
1 1
Урок № 46. Рухи води в океані. Життя в океанах і морях. Багатства вод Світового океану. Океан та людина.
1 1
Урок № 47. Води суходолу — поверхневі й підземні. Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина. Найдовші, найбільші за площею басейну і найповноводніші річки світу.
1 1
Урок № 48. Пороги та водоспади. Живлення, водний режим і робота річок.
1 1
Урок № 49. Озера, їхня різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю. Найбільші та найглибші озера земної кулі.
1 1
Урок № 50. Болота, особливості їх утворення та поширення. Штучні водойми: ставки, водосховища, канали. Дослідження гідрологічних особливостей найближчої місцевої водойми та її використання.
1 1
Урок № 57. Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів. Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив, рослинність і тваринний світ суходолу та океану.
1 1
Урок № 58. Природні комплекси (ландшафти). Географічна оболонка — найбільший природний комплекс Землі, її межі й властивості.
1 1
Урок № 59. Природні зони Землі, їхні особливості. Дослідження «Розробка міні-проекту з утилізації побутових відходів».
1 1
Урок № 62. Людські раси. Дослідження М. Миклухо-Маклая. Найчисленніші народи світу.
1 1
Тематичний блок I. Вступ. Розвиток географічних знань про Землю
1
Тематичний блок II. Земля на плані і карті
1
Тематичний блок III. Літосфера. Внутрішні процеси
1
Тематичний блок IV. Літосфера. Зовнішні процеси
1
Тематичний блок V. Атмосфера
1
Тематичний блок VI. Гідросфера. Світовий океан та його частини
1
Тематичний блок VII. Гідросфера. Води суходолу
1
Тематичний блок VIII. Біосфера та ґрунти. Природні комплекси
1
Тематичний блок IX. Планета людей
1
Атлас учителя. 6 клас
1
Додаток для завантаження
1
Семестрова контрольна робота 1
2
Семестрова контрольна робота 2
2
Тестові завдання для підготовки до практичної роботи № 1 «Розв’язування задач із використанням різних видів масштабу»
1
Тестові завдання для підготовки до практичної роботи № 2 «Визначення географічних координат за географічною картою»
1
Тестові завдання для підготовки до практичної роботи № 3 «Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу»
1
Тестові завдання для підготовки до практичної роботи №4 «Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою»
1
Тестові завдання для підготовки до практичної роботи № 5 «Складання графіка температури повітря, опадів, рози вітрів, їх аналіз»
1
Тестові завдання для підготовки до практичної роботи № 6 «Позначення на контурній карті назв океанів, морів, проток, заток, островів, річок, озер»
1
Тестові завдання для підготовки до практичної роботи № 7 «Складання опису одного з природних комплексів своєї місцевості»
1
Тестові завдання для підготовки до практичної роботи № 8 «Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав у різних частин світу та їх столиць»
1
Методичний посібник до зошита для практичних робіт «Географія. 6 клас»
1
Розгорнути все Вам доступні: Інші матеріали:
Завантажити архів з матеріалами
Повний пакет матеріалів курсу:
Придбати 80грн.
Оберіть зручну систему оплати:

Додаткові матеріали

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: