Хімія у визначеннях, таблицях і схемах. 7-11 класи (Серія "Рятівник")

Теми курсу

Основні поняття та закони хімії розпочати роботу
Класи неорганічних сполук розпочати роботу
Періодичний закон та теорія будови атома розпочати роботу
Хімічний зв’язок. Будова речовин розпочати роботу
Розчини розпочати роботу
Хімічні реакції розпочати роботу
Металічні елементи та їхні сполуки розпочати роботу
Неметалічні елементи та їхні сполуки розпочати роботу
Органічна хімія розпочати роботу
Розв’язання розрахункових задач розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: