Математика. 11 клас

Оберіть посібник, до якого хочете переглянути матеріали:
 • «Математика. Рівень стандарту. Частина 1. Алгебра і початки аналізу. 11 клас. Зошит для оцінювання результатів навчання»

  Автори Т. Л. Корнієнко, В. І. Фіготіна

  Т949039У 

 • «Математика. Рівень стандарту. Частина 2. Геометрія. 11 клас. Зошит для оцінювання результатів навчання»

  Автор Л. Д. Кушнір
  Т949038У 

 • Математика. 11 клас. Рівень стандарту. Розробки уроків

  до підручника Є. П. Неліна, О. Є. Долгової" Автор Л. Д. Кушнір


  Т692053У 

 • Математика. 11 клас. Рівень стандарту: контроль результатів навчання

  Автори: Є. П. Нелін, О. М. Роганін

  Т741019У  

 • Математика. Алгебра і початки аналізу. Рівень стандарту. 11 клас: розробки уроків

  автор Кушнір Л. Д.
  Т281071У  

 • Математика. Геометрія. Рівень стандарту. 11 клас: розробки уроків.

  Автор Кушнір Л. Д.,

  Т281072У  

Показати всі матеріали
Якщо Ви маєте скретч-карту, введіть код тут:
Розгорнути все Вам доступні: Iншi матеріали:
1
Контрольна робота № 2
1
1
Контрольная работа №4
1
Відповіді до посібника
1
Контрольна робота № 1. Многогранники
1
Контрольна робота № 2. Тіла обертання
1
Контрольна робота № 3. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл
1
Контрольна робота № 4. Підсумкова
1
Відповіді до посібника
1
Урок № 1. Основні відомості про функцію
3
Урок № 2. Степінь із довільним дійсним показником та його властивості
4
5
Урок № 4. Застосування властивостей показникової функції до розв’язування задач
4
Урок № 5. Показникові рівняння. Розв’язування найпростіших показникових рівнянь
3
Урок № 6. Розв’язування показникових рівнянь, що зводяться до найпростіших
4
Урок № 7. Розв’язування показникових рівнянь методом зведення до квадратних і функціонально-графічним методом
5
Урок № 8. Показникові нерівності. Розв’язування найпростіших показникових нерівностей
4
Урок № 9. Розв’язування показникових нерівностей, що зводяться до найпростіших
5
Урок № 10. Узагальнення знань із теми «Показникова функція»
3
Урок № 11. Контрольна робота № 1
2
Урок № 12. Логарифм числа. Основна логарифмічна тотожність
3
4
Урок № 14. Властивості та графік логарифмічної функції
4
Урок № 15. Застосування властивостей логарифмічної функції до розв’язування задач
4
Урок № 16. Логарифмічні рівняння. Розв’язування найпростіших логарифмічних рівнянь
3
4
5
Урок № 19. Логарифмічні нерівності. Розв’язування найпростіших логарифмічних нерівностей
4
Урок № 20. Розв’язування логарифмічних нерівностей
4
Урок № 21. Узагальнення знань із теми «Логарифмічна функція»
4
Урок № 22. Контрольна робота № 2
2
Урок № 23. Означення первісної. Основна властивість первісної
3
Урок № 24. Основні формули для обчислення первісних (таблиця первісних)
3
4
Урок № 26. Обчислення первісних, що задовольняють задані початкові умови
4
Урок № 27. Визначений інтеграл, його геометричний зміст
4
Урок № 28. Розв’язування задач на обчислення визначених інтегралів
4
Урок № 29. Розв’язування задач на обчислення визначених інтегралів
4
4
4
4
5
Урок № 34. Узагальнення знань із теми «Інтеграл та його застосування»
4
Урок № 35. Контрольна робота № 3
2
Урок № 36. Елементи комбінаторики. Правила суми й добутку
3
Урок № 37. Перестановки, розміщення, комбінації (без повторень)
4
5
Урок № 39. Поняття випадкової події. Класичне означення ймовірності
4
Урок № 40. Застосування класичного означення ймовірності випадкової події до розв’язування задач
4
Урок № 41. Використання комбінаторних схем для обчислення ймовірності
5
Урок № 42. Поняття про статистику. Вибіркові характеристики
4
4
Урок № 44. Узагальнення знань із теми «Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики»
4
Урок № 45. Контрольна робота № 4
2
Урок № 46. Функції. Властивості функцій. Лінійна та квадратична функції (повторення)
5
Урок № 47. Рівняння, нерівності та їхні системи. Розв’язування лінійних і квадратних рівнянь і нерівностей (повторення)
5
Урок № 48. Степенева функція. Розв’язування ірраціональних рівнянь (повторення)
5
5
5
Урок № 51. Показникова та логарифмічна функції. Розв’язування показникових та логарифмічних рівнянь і нерівностей (повторення)
4
Урок № 52. Похідна функції та її застосування. Інтеграл та його застосування (повторення)
4
Урок № 53. Підсумкова контрольна робота
2
Урок № 54. Узагальнення матеріалу з курсу алгебри та початків аналізу
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
Додаткова самостійна робота. Похідні показникової та логарифмічної функцій
1
Контрольна робота № 1. Показникова і логарифмічна функції
1
Контрольна робота № 2. Інтеграл та його застосування
1
Контрольна робота № 3. Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики
1
Контрольна робота № 4. Повторення курсу алгебри і початків аналізу
1
Контрольна робота № 1. Призма
1
Контрольна робота № 2. Піраміда
1
Контрольна робота № 3. Тіла обертання
1
Контрольна робота № 4. Об’єми многогранників
1
Контрольна робота № 5. Об’єми і площі поверхонь тіл обертання
1
Контрольна робота № 6. Повторення і систематизація навчального матеріалу
1
Відповіді до посібника
1
Відповіді до додаткової самостійної роботи
1
АЛГЕБРА ТА ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ
Урок № 1 Показникова функція, її властивості та графік
1
Урок № 2 Розв’язування задач на застосування властивостей показникової функції
1
2
Урок № 5 Розв’язування показникових рівнянь, що зводяться до найпростіших
1
Урок № 6 Розв’язування показникових нерівностей
1
Урок № 7 Логарифм числа. Властивості логарифмів
1
Урок № 8 Логарифм числа. Властивості логарифмів
2
Урок № 9 Графік логарифмічної функції та її властивості
1
Урок № 10 Властивості логарифмічної функції
1
Урок № 11 Похідні логарифмічної та показникової функцій
1
Урок № 12 Розв’язування логарифмічних рівнянь
2
Урок № 13 Розв’язування логарифмічних рівнянь
2
Урок № 14 Розв’язування логарифмічних нерівностей
2
Урок № 17 Первісна та її властивості
1
Урок № 18 Первісна та її властивості
2
Урок № 19 Первісна та її властивості
1
Урок № 20 Первісна та її властивості
2
Урок № 21 Геометричний зміст і означення визначеного інтеграла
1
Урок № 22 Геометричний зміст і означення визначеного інтеграла
2
Урок № 23 Геометричний зміст і означення визначеного інтеграла
2
Урок № 24 Обчислення площ за допомогою визначених інтегралів
1
Урок № 27 Правило суми й добутку. Упорядковані множини. Розміщення
1
Урок № 28 Перестановки
2
Урок № 29 Комбінації
1
Урок № 30 Основні поняття теорії ймовірностей
1
Урок № 31 Основні поняття теорії ймовірностей
1
Урок № 32 Основні поняття теорії ймовірностей
2
Урок № 33 Поняття про статистику. Генеральна сукупність і вибірка
1
Урок № 34 Табличне й графічне подання даних. Числові характеристики рядів даних
1
ГЕОМЕТРІЯ
Урок № 2 Призма. Пряма й правильна призми
1
Урок № 3 Площа бічної й повної поверхонь призми
2
Урок № 4 Паралелепіпед. Прямокутний паралелепіпед
1
Урок № 5 Розв’язування задач на застосування властивостей паралелепіпеда
1
Урок № 6 Побудова перерізів призми й задачі, пов’язані з перерізами
1
Урок № 7 Побудова перерізів призми й задачі, пов’язані з перерізами
2
Урок № 9 Піраміда
1
2
Урок № 11 Розташування висоти в деяких видах пірамід
1
Урок № 12 Розташування висоти в деяких видах пірамід
2
Урок № 16 Перерізи циліндра площинами
2
Урок № 17 Розв’язування задач на застосування властивостей циліндра
2
Урок № 18 Конус
1
2
Урок № 20 Розв’язування задач на застосування властивостей конуса
2
Урок № 21 Куля і сфера. Перерізи кулі площиною
1
Урок № 22 Розв’язування задач на застосування поняття кулі й сфери, перерізів кулі площинами
2
Урок № 23 Площина й пряма, дотичні до кулі (сфери)
2
Урок № 24 Розв’язування задач на застосування понять площини й прямої, дотичних до кулі (сфери)
2
Урок № 27 Поняття об’єму тіл. Об’єм прямокутного паралелепіпеда
1
Урок № 28 Об’єм прямої призми
1
Урок № 29 Об’єм циліндра
2
2
3
3
1
Урок № 34 Площі поверхонь тіл обертання
2
Урок № 35 Розв’язування задач на обчислення площі поверхні кулі
2
2 1
1 1
2
3 1
1
1 1
2
2 1
1 1
2
2
2
2
2
1
1
2
1 1
1 1
2
2 1
1
2 1
2
1
1
2
1
1
2
3
2
2
2
2
2 1
2 1
2
2
2
2
1
1
2
1
2
1
1
2
2
1
Розгорнути все Вам доступні: Інші матеріали:
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: