Математика. 6 клас. Матеріали до посібників

Оберіть посібник, до якого хочете переглянути матеріали:
Показати всі матеріали
Якщо Ви маєте скретч-карту, введіть код тут:
Повний пакет матеріалів курсу:
Придбати 30грн.
Оберіть зручну систему оплати:
Розгорнути все Вам доступні: Iншi матеріали:
Контрольна робота № 1. Тренувальний варіант
1
Контрольна робота № 2. Тренувальний варіант
1
Контрольна робота № 3. Тренувальний варіант
1
Контрольна робота № 4. Тренувальний варіант
1
Контрольна робота № 5. Тренувальний варіант
1
Контрольна робота № 6. Тренувальний варіант
1
Контрольна робота № 7. Тренувальний варіант
1
Контрольна робота № 8. Тренувальний варіант
1
Контрольна робота № 9. Тренувальний варіант
1
Контрольна робота № 10. Тренувальний варіант
1
Контрольна робота № 11. Тренувальний варіант
1
Контрольна робота № 12 (підсумкова). Тренувальний варіант
1
Календарно-тематичний план
1
Нестандартний урок. Стовпчасті діаграми
1 1
Нестандартний урок. Дії з раціональними числами
1 1 1
1 1 1
Урок 23. Порівняння, додавання та віднімання звичайних дробів
1 1 1
Урок 51. Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки
1 1 1
Урок 73. Раціональні числа. Порівняння раціональних чисел
1 1 1
Урок 83. Додавання і віднімання раціональних чисел
1 1 1
1 1
Повторення і систематизація навчального матеріалу
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
Календарно-тематичний план
1
1 1
1 1 1
Урок №2 Ознаки подільності на 10, на 5, на 2
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Урок №5 Розкладання чисел на прості множники
1 1 1
Урок №6 Спільний дільник декількох чисел. Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа
1 1 1
Урок №7 Спільне кратне кількох чисел. Найменше спільне кратне
1 1 1
Урок №8 Знаходження найбільшого спільного дільника і найменшого спільного кратного чисел
1 1 1
1 1 1
Урок №11 Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Урок №14 Спільний знаменник кількох дробів. Зведення дробів до найменшого спільного знаменника
1 1 1
Урок №15 Зведення дробів до найменшого спільного знаменника. Порівняння дробів
1 1 1
Урок №16 Зведення дробів до найменшого спільного знаменника. Порівняння дробів
1 1 1
Урок №17 Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
1 1 1
Урок №18 Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
1 1 1
Урок №19 Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
1 1 1
Урок №20 Додавання й віднімання дробів з різними знаменниками
1 1 1
Урок №21 Додавання й віднімання дробів з різними знаменниками
1 1 1
Урок №22 Основна властивість дробу. Порівняння дробів. Додавання і віднімання дробів
1 1 1
Урок №23 Основна властивість дробу. Порівняння дробів. Додавання і віднімання дробів
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Урок №27 Множення звичайних дробів. Властивості множення
1 1 1
1 1 1
Урок №29 Задачі на множення дробів. Знаходження дробу від числа та відсотків від числа
1 1 1
Урок №30 Множення дробів. Знаходження дробу від числа
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Урок №35 Задачі на ділення дробів. Знаходження числа за його дробом
1 1 1
Урок №36 Перетворення звичайних дробів у десяткові та десяткових у звичайні
1 1 1
Урок №37 Нескінченні періодичні десяткові дроби. Десяткові наближення звичайних дробів
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Урок №41 Відношення. Основна властивість відношення. Масштаб
1 1 1
Урок №42 Відношення. Основна властивість відношення
1 1 1
1 1 1
Урок №44 Пропорція. Основна властивість пропорції
1 1 1
Урок №45 Основна властивість пропорції. Розв’язування рівнянь і задач
1 1 1
Урок №46 Відсоткове відношення двох чисел
1 1 1
1 1 1
Урок №48 Задачі економічного змісту
1 1 1
Урок №49 Пряма пропорційна залежність
1 1 1
Урок №50 Ділення числа на пропорційні частини
1 1 1
Урок №51 Пряма пропорційна залежність
1 1 1
Урок №52 Пропорція. Пряма пропорційна залежність
1 1 1
1 1 1
1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Урок №62 Коло, круг, циліндр, конус, куля. Діаграми
1 1 1
Урок №64 Додатні і від’ємні числа. Число 0
1 1 1
Урок №65 Координатна пряма, координата точки
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Урок №69 Цілі числа. Раціональні числа
1 1 1
Урок №70 Порівняння раціональних чисел
1 1 1
Урок №71 Порівняння раціональних чисел
1 1 1
Урок №72 Додавання раціональних чисел з однаковими знаками
1 1 1
Урок №73 Додавання раціональних чисел із різними знаками
1 1 1
Урок №74 Властивості додавання раціональних чисел
1 1 1
Урок №75 Віднімання раціональних чисел
1 1 1
Урок №76 Віднімання раціональних чисел. Властивості віднімання
1 1 1
Урок №77 Віднімання раціональних чисел
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Урок №80 Розкриття дужок
1 1
Урок №81 Додавання і віднімання раціональних чисел
1 1 1
Урок №82 Додавання і віднімання раціональних чисел
1 1 1
Урок №84 Множення раціональних чисел
1 1 1
Урок №85 Множення раціональних чисел
1 1 1
Урок №86 Множення раціональних чисел. Властивості множення раціональних чисел
1 1 1
1 1 1
Урок №88 Розподільна властивість множення
1 1 1
Урок №89 Розподільна властивість множення. Зведення подібних доданків
1 1 1
Урок №90 Розподільна властивість множення. Зведення подібних доданків
1 1 1
Урок №91 Властивості множення. Подібні доданки та їх зведення
1 1 1
Урок №92 Множення раціональних чисел
1 1 1
Урок №93 Ділення раціональних чисел
1 1 1
Урок №94 Ділення раціональних чисел
1 1 1
Урок №95 Ділення раціональних чисел
1 1 1
Урок №96 Множення і ділення раціональних чисел
1 1 1
Урок №97 Ділення раціональних чисел
1 1 1
Урок №98 Множення і ділення раціональних чисел
1 1 1
Урок №100 Рівняння. Основні властивості рівнянь
1 1 1
Урок №101 Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівнянь
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Урок №105 Розв’язування задач за допомогою рівнянь
1 1 1
Урок №106 Розв’язування задач за допомогою рівнянь
1 1 1
Урок №107 Розв’язування задач за допомогою рівнянь
1 1 1
Урок №108 Розв’язування задач за допомогою рівнянь
1 1 1
Урок №109 Розв’язування задач за допомогою рівнянь
1 1 1
Урок №110 Розв’язування задач за допомогою рівнянь
1 1 1
Урок №111 Розв’язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь
1 1 1
Урок №112 Рівняння. Розв’язування задач за допомогою рівнянь
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Урок №118 Паралельність і перпендикулярність прямих
1 1 1
Урок №119 Прямокутна система координат. Координатна площина
1 1 1
Урок №120 Прямокутна система координат. Координатна площина
1 1 1
Урок №121 Прямокутна система координат. Координатна площина
1 1 1
1 1 1
Урок №123 Приклади графіків залежностей між величинами
1 1 1
Урок №124 Приклади графіків залежностей між величинами
1 1 1
Урок №125 Приклади графіків залежностей між величинами
1 1 1
Урок №126 Паралельні й перпендикулярні прямі. Координатна площина. Графіки
1 1 1
Урок №127 Паралельні й перпендикулярні прямі. Координатна площина. Графіки
1 1 1
1 1 1
Урок №130-131 Дії з раціональними числами
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Урок №135 Розв’язування задач за допомогою рівнянь
1 1 1
Урок №136 Розв’язування задач за допомогою рівнянь
1 1 1
Урок №137 Координатна площина. Паралельні й перпендикулярні прямі. Графіки
1 1 1
Урок №139-140 Резерв навчального часу
1 1
Контрольна робота
1
Контрольна робота 2
1
Контрольна робота 3
1
Контрольна робота 4
1
Контрольна робота 5
1
Контрольна робота 6
1
Контрольна робота 7
1
Контрольна робота 8
1
Контрольна робота 9
1
Контрольна робота 10
1
Методичні рекомендації до посібника
1
Розгорнути все Вам доступні: Інші матеріали:
Повний пакет матеріалів курсу:
Придбати 30грн.
Оберіть зручну систему оплати:

Додаткові матеріали

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: