Природознавство 5 клас Робочий зошит (автор О. Янкавець)

Природознавство 5 клас Робочий зошит (автор О. Янкавець)

Теми курсу

ВСТУП
Додаткові завдання до теми «Науки, що вивчають природу
розпочати роботу
Додаткові завдання до теми «Методи вивчення природи розпочати роботу
Анімація «Типи мікроскопів» розпочати роботу
Тестове завдання до розділу «Вступ» розпочати роботу
РОЗДІЛ I. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС
Додаткові завдання до теми «Характеристики тіл»
розпочати роботу
Додаткові завдання до теми «Речовини. Фізичні властивості речовин» розпочати роботу
Додаткові завдання до теми «Властивості твердих тіл, рідин і газів» розпочати роботу
Відео «Як розчиняється спрей у повітрі, марганцівка або барвник у воді» розпочати роботу
Додаткові завдання до теми «Атоми й молекули. Дифузія» розпочати роботу
Додаткові завдання до теми «Різноманітність речовин. Неорганічні та органічні речовини в найближчому оточенні людини» розпочати роботу
Відео «Як утворюються суміші твердих речовин, рідких речовин та розчини» розпочати роботу
Додаткові завдання до теми «Чисті речовини та суміші. Способи розділення сумішей» розпочати роботу
Додаткові завдання до теми «Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність» розпочати роботу
Відео «Хімічні явища: зміна кольору, виділення газу, випадання осаду, виділення теплоти та світла» розпочати роботу
Додаткові завдання до теми «Хімічні явища, їх ознаки. Горіння. Гниття» розпочати роботу
Тестове завдання до розділу «Тіла, речовини та явища навколо нас» розпочати роботу
РОЗДІЛ ІІ. ВСЕСВІТ
Додаткові завдання до теми «Небо і небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил»
розпочати роботу
Анкета-гра «Яке воно, твоє сузір’я?» розпочати роботу
Додаткові завдання до теми «Поняття сузір´я. Значення зоряного неба в історії людства» розпочати роботу
Фотографії «Туманності, зорі, галактики» розпочати роботу
Додаткові завдання до теми «Небесні тіла» розпочати роботу
Текст з ілюстраціями «Цікаві факти про сонце та його вплив на Землю» розпочати роботу
Додаткові завдання до теми «Зоря — самосвітне небесне тіло. Відмінності між зорями. Міжзоряний простір» розпочати роботу
Додаткові завдання до теми «Планети. Сонячна система» розпочати роботу
Додаткові завдання до теми «Відмінності між планетами» розпочати роботу
Додаткові завдання до теми «Зоряні системи — галактики» розпочати роботу
Додаткові завдання до теми «Всесвіт і його складові. Людина і Всесвіт» розпочати роботу
Додаткова інформація «Історичні події, які відбувались паралельно з великими астрономічними відкриттями. Цікаві факти про вчених, які ці відкриття зробили» розпочати роботу
Додаткова інформація «Видатні дослідники космосу» розпочати роботу
Тестове завдання до розділу «Всесвіт» розпочати роботу
РОЗДІЛ ІІІ. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ
Тема 1. Земля як планета

Додаткові завдання до теми «Форма і розміри Землі. Внутрішня будова Землі»
розпочати роботу
Додаткові завдання до теми «Рухи Землі. Пори року» розпочати роботу
Додаткова інформація «Припливи і відпливи. Як ними користуються народи світу» розпочати роботу
Додаткові завдання до теми «Місяць — супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення» розпочати роботу
Додаткові завдання до теми «Способи зображення Землі» розпочати роботу
Додаткові завдання до теми «Ґрунт, його значення і властивості. Догляд за ґрунтом» розпочати роботу
Додаткові завдання до теми «Повітря — суміш газів. Властивості повітря. Значення повітря» розпочати роботу
Додаткові завдання до теми «Вода на Землі. Властивості води» розпочати роботу
Додаткові завдання до теми «Три стани води. Колообіг води» розпочати роботу
Додаткові завдання до теми «Вода — розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини» розпочати роботу
Тестове завдання до темою «Земля як планета» розпочати роботу
Тема 2. Планета Земля як середовище існування живих організмів
Додаткові завдання до теми «Організм і його властивості. Клітинна будова організмів»
розпочати роботу
Відео «Царства живої природи» розпочати роботу
Мобільна гра «Їстівні чи отруйні гриби» розпочати роботу
Мобільна гра «Рослини, тварини, гриби, бактерії» розпочати роботу
Відео «Умови життя на планеті Земля» розпочати роботу
Мобільна гра «Пустеля, ліс, полярний регіон, ґрунт» розпочати роботу
Додаткові завдання до теми «Умови життя на планеті Земля» розпочати роботу
Відео «Чинники неживої природи» розпочати роботу
Додаткові завдання до теми «Середовища життя. Чинники середовища. Вплив на організми чинників неживої природи» розпочати роботу
Мобільна гра «Мігруючі й осілі тварини» розпочати роботу
Додаткові завдання до теми «Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища» розпочати роботу
Мобільна гра «Середовища існування» розпочати роботу
Мобільна гра «Стрибає, повзає, бігає, літає» розпочати роботу
Додаткові завдання до теми «Різноманітність середовищ життя і пристосування організмів до умов життя в кожному з них. Наземно-повітряне середовище» розпочати роботу
Додаткові завдання до теми «Водне середовище існування» розпочати роботу
Додаткові завдання до теми «Ґрунтове середовище життя» розпочати роботу
Відео «Ланцюги живлення» розпочати роботу
Додаткові завдання до теми «Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами» розпочати роботу
Додаткові завдання до теми «Співіснування організмів. Угрупування організмів» розпочати роботу
Додаткові завдання до теми «Екосистеми» розпочати роботу
Тестове завдання до теми «Планета Земля як середовище життя організмів» розпочати роботу
Тема 3. Людина на планеті Земля
Додаткові завдання до теми «Людина — частина природи. Зв’язки людини з природою»
розпочати роботу
Відео «Сортування сміття» розпочати роботу
Додаткові завдання до теми «Екологічні проблеми та їх розв’язання» розпочати роботу
Відео «Червона книга України» розпочати роботу
Мобільна карта України розпочати роботу
Тестове завдання до теми «Людина на планеті Земля» розпочати роботу
Календар спостережень за погодою та явищами природи розпочати роботу
Методичні поради для вчителя розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: