Українська мова. 6 клас (для укр. шкіл). Матеріали до посібників

Оберіть посібник, до якого хочете переглянути матеріали:
Показати всі матеріали
Якщо Ви маєте скретч-карту, введіть код тут:
Повний пакет матеріалів курсу:
Придбати 80грн.
Оберіть зручну систему оплати:
Розгорнути все Вам доступні: Iншi матеріали:
Календарно-тематичний план
1
8
1 3 1
Урок 2. Розвиток зв’язного мовлення. Повторення вивченого про мову й мовлення. Ситуація спілкування
3
Урок 3. Словосполучення й речення. Головні та другорядні члени речення
3
Урок 4. Просте речення. Розділові знаки в простому реченні
4
Урок 5. Звертання. Вставні слова та сполучення слів
4
4
Урок 7. Складне речення. Розділові знаки в складному реченні
4
Урок 8. Пряма мова. Діалог. Розділові знаки при прямій мові й діалозі
3
Урок 9. Розвиток зв’язного мовлення. Структура тексту. Тема й основна думка тексту
4
Урок 10. Розв’язок зв’язного мовлення. Повторення відомостей про стилі й типи мовлення. Докладний усний переказ тексту художнього стилю
3
Урок 11. Контрольна робота № 1. Тестування
3
Урок 12. Групи слів за походженням: власне українські й запозичені слова. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів
3
Урок 13. Розвиток зв’язного мовлення. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру
3
Урок 14-15. Активна й пасивна лексика української мови. Застарілі слова, неологізми
3
Урок 16. Розвиток зв’язного мовлення. Усний докладний переказ тексту з елементами опису природи
3
Урок 17-18. Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова
4
3
3
3
Урок 22. Розвиток зв’язного мовлення. Офіційно-діловий стиль. Ділові папери. Складання оголошення
4
Урок 23. Розвиток зв’язного мовлення. Вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму
3
Урок 24. Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення з фразеологічним словником
3
Урок 25. Джерела української фразеології. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновид фразеології
3
Урок 26. Контрольна робота № 2. Тестування. Навчальне читання художнього тексту мовчки
2
Урок 27. Аналіз контрольної роботи
2
Урок 28-29. Змінювання й творення слів. Основні способи словотвору. Твірне слово — база для утворення іншого слова
4
Урок 30. Основні способи словотворення. Ознайомлення зі словотвірним словником
3
Урок 31. Розвиток зв’язного мовлення. Особливості будови роздуму. Усний докладний переказ розповідного тексту, що містить роздум
3
Урок 32. Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова. Словотвірний словник
4
4
Урок 35. Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису природи
3
Урок 36-37. Складні слова. Правопис складних і складноскорочених слів
4
Урок 38. Контрольна робота № 3. Тестування. Читання мовчки
2
4
Урок 40. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
4
Урок 41. Іменники — назви істот і неістот. Іменники — загальні й власні назви. Велика буква й лапки у власних назвах
3
Урок 42. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний переказ тексту розповідного характеру
3
Урок 43. Рід іменників. Іменники спільного роду
3
Урок 44. Число іменників. Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини. Збірні іменники
3
Урок 45. Відмінки іменників, їх значення
3
Урок 46. Поділ іменників на відміни й групи. Відмінювання іменників
4
Урок 47. Контрольна робота № 4. Тестування
2
4
4
Урок 50. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку однини
2
4
4
Урок 53. Контрольний диктант
1
Урок 54. Розвиток зв’язного мовлення. Складання діалогів
2
Урок 55. Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням
3
Урок 56. Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників
3
Урок 57. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини
3
Урок 58. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-оповідання за жанровою картиною
4
Урок 59. Контрольна робота № 5. Тестування
3
Урок 60. Особливості творення іменників. Правопис складних іменників
4
Урок 61-62. Правопис іменників. Написання не з іменниками
3
Урок 63. Літери е, и, і в суфіксах -ечк-, -єчк-, -ичк-, -ечок-, -ичок, -инн(я), -інн(я), -енн(я), -єнн(я), -ив(о), -ев(о)
3
Урок 64. Особливості написання іменників у кличному відмінку
3
Урок 65-66. Написання та відмінювання імен по батькові
3
Урок 67-68. Підсумкові уроки з теми «Іменник як частина мови»
4
Урок 69. Навчальний диктант
1
Урок 70. Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
3
Урок 71. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Творення та правопис прикметників
2
Урок 72. Перехід прикметників з однієї групи в іншу
2
4
Урок 75-76. Відмінювання прикметників. Прикметники твердої та м’якої груп
4
Урок 77. Повні та короткі форми прикметників
3
Урок 78. Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники. Морфологічний розбір прикметників
4
Урок 79. Контрольна робота № 6. Тестування
2
Урок 80. Написання прикметників із суфіксами
3
Урок 81. Зміни приголосних при творенні відносних прикметників за допомогою суфіксів -ськ-, -ств(о), -цьк-, -цтв(о), -зьк-, -зтв(о)
3
Урок 82. Розвиток зв’язного мовлення. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі
2
Урок 83. Написання не з прикметниками
2
Урок 84. Написання нн і н у прикметниках
3
Урок 85-86. Розвиток зв’язного мовлення. Усний та письмовий твір-опис приміщення в художньому стилі
4
Урок 87. Написання складних прикметників разом або через дефіс
4
4
Урок 89. Контрольний диктант. Навчальне аудіювання
2
Урок 90. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
4
Урок 91-92. Кількісні й порядкові числівники. Числівники прості, складні та складені
4
Урок 93-94. Відмінювання кількісних числівників
2
4
Урок 96. Творення числівників. Морфологічний розбір числівників
2
Урок 97-98. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру
3
4
Урок 101. Контрольна робота № 7. Тестування. Аудіювання
2
Урок 102. Аналіз контрольної роботи
2
Урок 103. Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників за значенням
4
Урок 104. Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий твір-опис природи за картиною
3
Урок 105. Особові займенники. Зворотний займенник себе
4
Урок 106. Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-роздум про вчинок людини на основі власних спостережень
4
Урок 107-108. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний письмовий твір-оповідання на основі побаченого
3
Урок 109-110. Питальні, відносні, вказівні й означальні займенники
3
Урок 111-112. Заперечні й неозначені займенники. Ні в заперечних займенниках. Дефіс у неозначених займенниках
4
Урок 113. Розвиток зв’язного мовлення. Замітка в газету типу роздуму про вчинок людини
4
Урок 114-115. Присвійні займенники. Морфологічний розбір займенників
4
Урок 116. Контрольна робота № 8. Тестування
2
Урок 117. Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. План роботи
3 1
Урок 118. Узагальнення й систематизація вивченого з лексикології
2
Урок 119. Розвиток зв’язного мовлення. Особливості опису приміщення. Усний переказ розповідного тексту з елементами опису приміщення
4
Урок 120. Узагальнення й систематизація вивченого зі словотвору й орфографії
2
Урок 121-122. Узагальнення й систематизація вивченого з морфології та орфографії
4
Урок №33. Узагальнення та систематизація вивченого з розділів «Лексикологія» та «Фразеологія»
1 1
Урок №49. Іменник як частина мови
1 1
Урок №70. Підсумковий урок за темою «Іменник»
1 1
Урок №105. Підсумковий урок за темою «Числівник»
1 1
Нестандартний урок. Зв’язне мовлення. Усний твір-оповідання за жанровою картиною
1 1
Нестандартний урок. Узагальнення й систематизація вивченого зі словотвору й орфографії
1 1
Календарно-тематичний план з української мови
1
Посібник для вчителя Українська мова. 6 клас (для укр. шкіл)
1
ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ
1
СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ
1
ІМЕННИК (частина І)
1
ІМЕННИК (частина ІІ)
1
ПРИКМЕТНИК (частина І)
1
ПРИКМЕТНИК (частина ІІ)
1
ЧИСЛІВНИК
1
ЗАЙМЕННИК
1
Календарно-тематичний план з української мови
2 1
Урок 1. Багатство й краса української мови
1 1
Урок 2. Розвиток зв’язного мовлення. Повторення вивченого про мову й мовлення. Ситуація спілкування
1 1
Урок 3. Словосполучення й речення. Головні та другорядні члени речення
1 1
Урок 4. Просте речення. Розділові знаки в простому реченні
1 1
Урок 7. Складне речення. Розділові знаки в складному реченні
1 1
Урок 9. Розвиток зв’язного мовлення. Структура тексту. Тема й основна думка тексту
1 1
Урок 12. Групи слів за походженням: власне українські й запозичені слова. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів
1 1
Уроки 14–15. Активна й пасивна лексика української мови. Застарілі слова, неологізми
1 1
Уроки 17–18. Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова
1 1
Урок 19. Діалектні слова
1 1
Урок 22. Розвиток зв’язного мовлення. Офіційно-діловий стиль. Ділові папери. Складання оголошення
1 1
Урок 24. Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення з фразеологічним словником
1 1
Уроки 33–34. Зміни приголосних при творенні слів
1 1
Уроки 36–37. Складні слова. Правопис складних і складноскорочених слів
1 1
Урок 39. Загальна характеристика частин мови
1 1
Урок 40. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
1 1
Урок 41. Іменники — назви істот і неістот. Іменники — загальні й власні назви. Велика буква й лапки у власних назвах
1 1
Урок 43. Рід іменників. Іменники спільного роду
1 1
Урок 70. Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
1 1
Урок 71. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Творення та правопис прикметників
1 1
Уроки 73–74. Ступені порівняння прикметників
1 1
Уроки 75–76. Відмінювання прикметників. Прикметники твердої та м’якої груп
1 1
Урок 80. Написання прикметників із суфіксами
1 1
Урок 84. Написання нн і н у прикметниках
1 1
Уроки 85–86. Розвиток зв’язного мовлення. Усний та письмовий твір-опис приміщення в художньому стилі
1 1
Урок 90. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
1 1
Уроки 93–94. Відмінювання кількісних числівників
1 1
Уроки 99–100. Правопис числівників
1 1
Урок 103. Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників за значенням
1 1
Тренувальні тестові завдання до практичної роботи 4 «Визначення типів клімату Африки за кліматичними діаграмами»
1
Урок 113. Розвиток зв’язного мовлення. Замітка в газету типу роздуму про вчинок людини
1 1
Голосні та приголосні звуки. Орфографія. Завдання 4
1
Орфоепія. Наголос. Орфографія. Завдання 1
1
Звуки мови і мовлення. Графіка. Завдання 2
1
Будова слова. Орфографія. Завдання 6
1
Будова слова. Орфографія. Завдання 3
1
Лексикологія. Завдання 2
1
Повторення. Текст. Речення. Слово. Завдання 2
1
Лексикологія. Завдання 2
1
1
Правопис прикметників. Завдання 2
1
Словотвір. Орфографія. Завдання 4
1
Числівник. Загальне значення. Завдання 3
1
Морфологія. Іменник. Завдання 2
1
Правопис іменників. Завдання 5
1
Прикметник. Завдання 2
1
Числівник. Загальне значення. Завдання 5
1
Правопис числівників. Завдання 2
1
Розгорнути все Вам доступні: Інші матеріали:
Повний пакет матеріалів курсу:
Придбати 80грн.
Оберіть зручну систему оплати:
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: