Українська мова. 7 клас. Підготовка до контрольних робіт. Матеріали до посібників

Оберіть посібник, до якого хочете переглянути матеріали:
Показати всі матеріали
Якщо Ви маєте скретч-карту, введіть код тут:
Повний пакет матеріалів курсу:
Придбати 80грн.
Оберіть зручну систему оплати:
Розгорнути все Вам доступні: Iншi матеріали:
1 1 15
2
4
Урок № 1. Мова — скарбниця духовності народу
3
Урок № 2. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях
4
Уроки № 3–4. Частини мови. Вивчені групи орфограм
4
Урок № 5. Розвиток зв’язного мовлення. Повторення вивченого про текст і стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль. Навчальне аудіювання
4
Урок № 6. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
4
Уроки № 7–8. Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то (загальне ознайомлення)
4
Урок № 9. Розвиток зв’язного мовлення. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю (за складним планом)
3
Урок № 10. Доконаний і недоконаний види дієслова
1 1 1 1
Уроки № 11–12. Часи дієслова. Теперішній час. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі. Правопис -ться, -шся в кінці дієслів
4
Урок № 13. Майбутній час. Правопис -ться, -шся в кінці дієслів
4
Урок № 14. Розвиток зв’язного мовлення. Різновиди читання. Ознайомлювальне читання (практично). Навчальне читання мовчки
4
Урок № 15. Дієслова І і ІІ дієвідмін. Букви е, и в особових закінченнях дієслів І і ІІ дієвідмін. Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу
3
Урок № 16. Контрольна робота № 1. Тестування
3
Урок № 17. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий)
4
Урок № 18. Творення дієслів умовного й наказового способу. Буква ь у дієсловах наказового способу. Уживання одних способів дієслів замість інших
4
Урок № 19. Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Розписка
4
4
Урок № 21. Перехідні та неперехідні дієслова
3
Урок № 22. Способи творення дієслів. Розбір дієслова як частини мови
3
Урок № 23. Розвиток зв’язного мовлення. Усний стислий переказ тексту наукового стилю
3
Урок № 24. Правопис не з дієсловами (повторення)
4
Урок № 25. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру
3
Урок № 26. Систематизація та узагальнення знань із теми «Дієслово». Підсумковий урок
3
Урок № 27. Контрольна робота № 2. Тестування. Контрольне читання мовчки
3
Урок № 28. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
4
Урок № 29. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних та пасивних дієприкметників теперішнього та минулого часу
4
Урок № 30. Відмінювання дієприкметників. Правопис голосних у закінченнях дієприкметників
4
Урок № 31. Розвиток зв’язного мовлення. Особливості побудови опису процесу праці. Усний докладний переказ тексту з описом процесу праці
4
Уроки № 32–33. Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів (після означуваних іменників)
3
Урок № 34. Безособові дієслівні форми на -но, -то
4
Урок № 35. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники. Написання н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження
4
4
Урок № 37. Контрольний диктант. Виразне читання вголос художніх і публіцистичних текстів
3
Урок № 38. Розбір дієприкметника як особливої форми дієслова. Повторення та узагальнення теми «Дієприкметник»
4
Урок № 39. Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий стислий переказ тексту з елементами опису процесу праці в художньому стилі
3
Урок № 40. Контрольна робота № 3. Тестування
3
Урок № 41. Дієприслівник як особлива форма дієслова; загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
4
Уроки № 42–43. Вид і час дієприслівників. Дієприслівники доконаного й недоконаного виду, їх творення
4
Урок № 44. Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий твір-опис процесу праці за власним спостереженням
4
Уроки № 45–46. Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівнику
3
3
Урок № 48. Контрольна робота № 4. Тестування
3
Уроки № 49–50. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прислівників (практично)
4
4
4
Урок № 53. Букви н та нн у прислівниках
3
4
Урок № 55. Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий докладний переказ тексту-роздуму
3
4
Уроки № 57–58. Написання прислівників через дефіс
4
Уроки № 59–60. Написання прислівників разом та окремо
4
Урок № 61. Розвиток зв’язного мовлення. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування
4
Урок № 62. Написання прислівникових сполучень типу: раз у раз, з дня на день, рік у рік
4
Урок № 63. Контрольна робота № 5. Тестування
3
Урок № 64. Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку в словосполученні
4
Урок № 65. Види прийменників за будовою. Непохідні й похідні прийменники
4
Урок № 66. Розвиток зв’язного мовлення. Особливості побудови опису зовнішності людини. Усний докладний переказ тексту з елементами опису зовнішності людини
3
Урок № 67. Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс
4
Урок № 68. Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий докладний переказ тексту з елементами опису зовнішності людини
3
Урок № 69. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису зовнішності людини
3
Урок № 70. Сполучник як частина мови. Сполучники сурядності й підрядності, їх види
4
Урок № 71. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис зовнішності людини за картиною
4
Урок № 72. Написання сполучників разом і окремо
4
Урок № 73. Сполучник як засіб зв’язку однорідних членів речення, частин складносурядного та складнопідрядного речень
4
Урок № 74. Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-опис зовнішності людини (за власним спостереженням)
4
Урок № 75. Розвиток зв’язного мовлення. Портретний нарис у публіцистичному стилі
4
Урок № 76. Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням
4
Урок № 77. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-оповідання за поданим сюжетом
3
Урок № 78. Правопис часток. Написання -бо, -но, то-, -от, -таки
4
Урок № 79. Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз помилок, допущених у творах
4
Урок № 80. Частки не, ні з різними частинами мови
4
Урок № 81. Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-роздум дискусійного характеру. Створення діалогів дискусійного характеру відповідно до запропонованої ситуації
4
Урок № 82. Вигук як особлива частина мови. Дефіс у вигуках. Кома й знак оклику при вигуках
4
Урок № 83. Контрольний диктант. Контрольне аудіювання
3
Урок № 84. Розвиток зв’язного мовлення. Анотація. Бібліографія
4
Урок № 85. Контрольна робота № 6. Тестування
3
Урок № 86. Розвиток зв’язного мовлення. Замітка в газету дискусійного характеру
4
Урок № 87. Самостійні частини мови, їх правопис і використання в мовленні
2
Урок № 88. Службові частини мови. Орфограми в службових частинах мови
2
Урок №2. Розвиток зв’язного мовлення. Повторення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті. Мікротема тексту (практично)
1 1
Урок №3. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях
1 1
Урок №28. Систематизація й узагальнення знань із теми «Дієслово»
1 1
Урок №49. Систематизація й узагальнення знань із теми «Дієприслівник»
1 1
Урок №56. Способи творення прислівників
1 1
Контрольна робота з теми «Дієслово (частина І)»
1
Контрольна робота з теми «Дієслово (частина IІ)»
1
Контрольна робота з теми «Дієприкметник»
1
Контрольна робота з теми «Дієприслівник»
1
Контрольна робота з теми «Прислівник»
1
Контрольна робота з теми «Службові частини мови»
1
Посібник для вчителя
1
Календарно-тематичний план з української мови
1
Урок 2. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях.
1 1
Урок 10. Доконаний і недоконаний види дієслова.
1 1
Урок 13. Майбутній час. Правопис -ться, -шся в кінці дієслів.
1 1
Урок 19. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий).
1 1
Урок 31. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
1 1
Урок 32-33. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу.
1 1
Урок 39. Безособові дієслівні форми на -но, -то.
1 1
Урок 40. Зв’язне мовлення. Докладний усний переказ тексту з описом процесу праці.
1 1
Урок 41. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники. Написання -н- у дієприкметниках та -нн- у прикметниках дієприкметникового походження.
1 1
Урок 42. Не з дієприкметниками.
1 1
Урок 43. Розбір дієприкметника як особливої форми дієслова. Повторення та узагальнення теми «Дієприкметник».
1 1
Урок 46. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
1 1
Урок 51. Не з дієприслівником.
1 1
Урок 55. Ступені порівняння прислівників.
1 1
Урок 57. Способи творення прислівників.
1 1
Урок 59. Не, ні з прислівниками.
1 1
Урок 64-65. Написання прислівників разом та окремо.
1 1
Урок 66. Зв’язне мовлення. Повідомлення на лінгвістичну тему на основі систематизації знань.
1 1
Урок 68-69. Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні.
1 1
Урок 70. Непохідні й похідні прийменники.
1 1
Урок 71. Зв’язне мовлення. Особливості побудови опису зовнішності людини.
1 1
Урок 72-73. Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс.
1 1
Урок 79-80. Сполучник як частина мови. Сполучники сурядності й підрядності, їх види.
1 1
Урок 81. Зв’язне мовлення. Твір-опис зовнішності людини за картиною.
1 1
Урок 90-91. Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням.
1 1
Урок 96. Не, ні з різними частинами мови (узагальнення).
1 1
Урок 98. Вигук як особлива частина мови.
1 1
Урок 102-103. Самостійні частини мови, їх правопис і використання у мовленні. Мовознавчий КВК.
1 1
Вступ. Завдання 2
1
Правопис дієслова. Завдання 5
1
Вступ. Завдання 4
1
Дієприкметник. Завдання 4
1
Дієприкметник. Завдання 5
1
Правопис дієприкметника. Завдання 1
1
Правопис дієприкметника. Завдання 3
1
Дієприслівник. Завдання 3
1
Вигук. Завдання 2
1
Вигук. Завдання 3
1
Узагальнення й систематизація вивченого. Завдання 5
1
Розгорнути все Вам доступні: Інші матеріали:
Завантажити архів з матеріалами
Повний пакет матеріалів курсу:
Придбати 80грн.
Оберіть зручну систему оплати:

Додаткові матеріали

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: