Дистанційне оцінювання за предметом "Всесвітня історія" (поглиблений рівень) .9 клас. (О. В. Гісем, О. О. Мартинюк)

Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом I «Європа та Америка наприкінці XVIII — на початку XIX ст.» і розділом ІІ «Європа та Америка в добу революцій і національного об’єднання (1815—1870 рр.)»

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: