Тема 3. Обмін речовин і перетворення енергії

Тест

 • Час: 00:00/01:00:00
 • Питання: 0/15
 1. Клітина (особина), гомологічні хромосоми якої мають однакові алелі певного гена, – це: 

  (Кількість балів 1.00)

 2. Гібридів першого покоління під час складання схем схрещування позначають: 

  (Кількість балів 1.00)

 3. Особин батьківського покоління під час складання схем схрещування позначають: 

  (Кількість балів 1.00)

 4. Особина з генотипом АА утворює гамети: 

  (Кількість балів 1.00)

 5. У самця шовковичного шовкопряду статеві хромосоми: 

  (Кількість балів 1.00)

 6. Різний розмір листків на одній гілці дерева - це приклад: 

  (Кількість балів 1.00)

 7. Біологічним мутагенним фактором є дія: 

  (Кількість балів 1.00)

 8. Синдром Едвардса у людини є наслідком трисомії за хромосомою: 

  (Кількість балів 1.00)

 9. Статеві хромосоми у людини, яка хвора на синдром Шерешевского-Тернера: 

  (Кількість балів 1.00)

 10. Властивість живих організмів змінюватися – це: 

  (Кількість балів 1.00)

 11. У геномі жита гени містяться: 

  (Кількість балів 1.00)

 12.  Ряд процесів, за допомогою яких клітина знаходить і виправляє пошкодження у своїй ДНК, – це:

  (Кількість балів 1.00)

 13. Установіть відповідність між типом мутації та описом змін організмів: 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    генна 

   • 2

    хромосомна 

   • 3

    геномна 

   • А

    втрата ділянки однієї з хромосом 

   • Б

    зміна форми білкової молекули внаслідок заміни пари нуклеотидів у ланцюгу ДНК 

   • В

    обмін ділянками гомологічних хромосом внаслідок кросинговеру 

   • Г

    зміна кількості хромосом внаслідок поліплоїдії 

  А Б В Г
  1
  2
  3
 14. Установіть відповідність між кількістю груп зчеплення, які є в клітинах певного виду, та кількістю хромосом в соматичних клітинах організмів цього виду: 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

   • 2

    19

   • 3

    23

   • А

    8  

   • Б

    23 

   • В

    38 

   • Г

    46 

  А Б В Г
  1
  2
  3
 15. Розташуйте особини, генотипи яких наведено, за кількістю типів гамет, які вони утворюють, від найменшої до найбільшої: 

  (Кількість балів 1.00)

  • А

   AAbbcc 

  • Б

   AaBbCc 

  • В

   AabbCc 

  • Г

   aaBbCC 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: