Розділ 1. Вступ до стереометрії

Тест №1

 • Час: 00:00/00:30:00
 • Питання: 0/12
 1. Точка A належить площині α. Який знак потрібно поставити замість зірочки в записі A * α? 

  (Кількість балів 1.00)

 2. Відомо, що пряма a і площина α мають спільну точку. Скільки ще спільних точок, крім вказаної, мають ці площини? 

  (Кількість балів 1.00)

 3. Дано чотири точки. Скільки існує площин, які проходять через усі ці точки?  

  (Кількість балів 1.00)

 4. П’ять точок не лежать в одній площині. Яка найбільша кількість цих точок може лежати на одній прямій? 

  (Кількість балів 1.00)

 5. Точки A, B, С і D не лежать в одній площині. Серед даних прямих укажіть таку, яка не лежить у площині ABC. 

  (Кількість балів 1.00)

 6. Пряма a перетинає площину β і лежить у площині γ . Скільки спільних точок мають площини β і γ ? 

  (Кількість балів 1.00)

 7. Які з даних тверджень є правильними?
  I. Якщо три різних точки кола належать площині, то всі точки кола належать цій площині.
  II. Якщо дві вершини паралелограма належать площині, то всі точки паралелограма належать цій площині. 

  (Кількість балів 1.00)

 8. Дано чотири точки A, B, C, D. Площина α проходить через точки A і B, але не проходить через жодну з точок C і D. Серед даних точок укажіть таку, яка не може належати прямій AC

  (Кількість балів 1.00)

 9. На ребрі DC тетраедра DABC позначили точку M (див. рисунок). Укажіть пряму перетину площин AMB і BDC

   

  (Кількість балів 1.00)

 10. На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1. Точка M належить ребру AA1. Серед даних прямих укажіть таку, якій належить точка перетину прямої B1M з площиною ABC.

  (Кількість балів 1.00)

 11. Точки M і K належать ребрам СС1 і DD1 куба ABCDA1B1C1D1 відповідно (див. рисунок). Укажіть лінію перетину площин AA1D1 і AMK

  (Кількість балів 1.00)

 12. Точки E, F і K є серединами ребер AB, CC1 і AD куба ABCDA1B1C1D1 відповідно (див. рисунок). Скільки граней куба перетинає площина EFK

  (Кількість балів 1.00)

Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: