Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом V. «Західноукраїнські землі у міжвоєнний період»

Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом V. «Західноукраїнські землі у міжвоєнний період»

 • Час: 00:00/00:30:00
 • Питання: 0/12
 1. 14 березня 1923 р. Рада послів Антанти в Парижі надала Польщі всі юридичні права на володіння 

  (Кількість балів 1.00)

 2. Хто був першим керівником (головою проводу) Організації українських націоналістів? 

  (Кількість балів 1.00)

 3. Події у якій країні стали приводом до створення наведеного радянського пропагандистського плакату? 

  (Кількість балів 1.00)

 4. У якому році відбулися події, що увійшли в історію під назвою «Татарбунарське повстання»? 

  (Кількість балів 1.00)

 5. Як називалась єдина легальна українська політична партія, що діяла на Буковині в 1927—1938 рр.? 

  (Кількість балів 1.00)

 6. Який міжнародний договір передбачав надання Закарпаттю статусу автономії у складі Чехословаччини? 

  (Кількість балів 1.00)

 7. Як називалися збройні сили Карпатської України? 

  (Кількість балів 1.00)

 8. Яким подіям присвячений плакат? 

  (Кількість балів 1.00)

 9. У якій країні Східної Європи в 20—30-ті рр. ХХ ст. були розташовані легальні українські вищі навчальні заклади? 

  (Кількість балів 1.00)

 10. Установіть відповідність між країнами і подіями на українських землях у 20—30-ті рр. ХХ ст. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    Польща 

   • 2

    Румунія 

   • 3

    Чехословаччина 

   • 4

    УСРР (УРСР) 

   • А

    проведення показового судового процесу над членами так званої «Спілки визволення України» 

   • Б

    домінування русинського напрямку в національному русі краю 

   • В

    утворення В. Залозецьким Української національної партії 

   • Г

    судовий процес над членами ОУН за вбивство міністра внутрішніх справ Б. Перацького 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 11. Установіть послідовність подій. 

  (Кількість балів 1.00)

  • А

   проголошення незалежності Карпатської України 

  • Б

   створення Організації українських націоналістів (ОУН) 

  • В

   визнання країнами Антанти входження Східної Галичини до складу Польщі 

  • Г

   польська «пацифікація» у Східній Галичині 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 12. Які терміни слід використовувати для характеристики західноукраїнських земель у складі Польщі в 20—30-ті рр. ХХ ст.? 

  (Кількість балів 1.00)

Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: