Тести

Літературне «шістдесятництво»

У завданнях 1—9 виберіть правильний, на вашу думку, варіант відповіді. 
У завданнях 10—12 установіть відповідність між рядками, позначеними цифрами і буквами.

 • Час: 00:00/01:00:00
 • Питання: 0/12
 1. З яким періодом в історії України та СРСР пов’язане явище шістдесятництва в українському мистецтві? 

  (Кількість балів 1.00)

 2. До кого звертається ліричний герой у вірші В. Симоненка «Задивляюсь у твої зіниці»? 

  (Кількість балів 1.00)

 3. Про кого з шістдесятників ідеться в наведеному уривку?
  …реформував жанр балади, відкинувши традиційні легендарно-історичні, героїчні й фантастичні її атрибути, але залишивши ліро-епічну структуру, напружений сюжет (М. Ткачук) 

  (Кількість балів 1.00)

 4. У якому з віршів українських поетів-шістдесятників є символічний образ вишитої української сорочки? 

  (Кількість балів 1.00)

 5. Про який твір ідеться в наведених нижче рядках?
  В основі поезії світоглядний конфлікт двох позицій: рабській ментальності протиставлено гідність вільної духом особистості. 

  (Кількість балів 1.00)

 6. Що символізує образ сонця в «Баладі про соняшник» І. Драча? 

  (Кількість балів 1.00)

 7. Який із перелічених художніх засобів НЕ вживається в наведеному уривку з поезії?

  У синьому небі я висіяв ліс,
  У синьому небі, любов моя люба,
  Я висіяв ліс із дубів і беріз,
  У синьому небі з берези і дуба.
   

  (Кількість балів 1.00)

 8. До якого жанру належить твір Г. Тютюнника «Три зозулі з поклоном»? 

  (Кількість балів 1.00)

 9. Для чого Михайло просить переказати Марфі, що він послав їй три зозулі з поклоном (твір Г. Тютюнника)? 

  (Кількість балів 1.00)

 10. Установіть відповідність між героями твору Г. Тютюнника «Три зозулі з поклоном» і художніми деталями, що їх характеризують. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    Марфа Яркова 

   • 2

    син Михайла і Софії 

   • 3

    Михайло 

   • 4

    Карпо Ярковий 

   • А

    чорнющі очі, сиві брови 

   • Б

    жовті кучері, маленький зріст 

   • В

    товсті ноги, руде волосся 

   • Г

    дешевий новенький костюм 

   • Д

    сині губи 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 11. Установіть відповідність між назвами творів і твердженнями про них.

   

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    «Задивляюсь у твої зіниці…» 

   • 2

    «Три зозулі з поклоном» 

   • 3

    «Балада про соняшник» 

   • 4

    «У синьому небі я висіяв ліс…» 

   • А

    Цей твір не лише про кохання без надії на взаємність, дивовижну душевну спорідненість, родинну вірність і непередбачувану долю, а й про життєву філософію терпимості й любові, властиву звичайним людям у часи важких випробувань. 

   • Б

    У розкритті теми поет дистанціювався від надмірної громадянської патетики, застосував інтимізацію тону: недарма його ліричний герой обстоює «святе синівське право / З матір’ю побуть на самоті». 

   • В

    Повтори, а особливо алітерації й асонанси забезпечують милозвучність, легкість читання твору за очевидної його внутрішньої, смислової складності. 

   • Г

    Цей твір — немов ціла життєва філософія в художніх образах: матір, рідна домівка, молодість; спершу «незнані шляхи», а потім і життєві дороги. 

   • Д

    Автор в останніх рядках твору прямо розкриває свою думку та розтлумачує використані алегоричні образи. 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 12.  Установіть відповідність між авторами і рядками з їхніх творів.

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    І. Драч 

   • 2

    М. Вінграновський 

   • 3

    В. Симоненко 

   • 4

    Д. Павличко 

   • А

    Дубовий мій костур, вечірня хода,
    І ти біля мене, і птиці, і стебла…
     

   • Б

    Я проллюся крапелькою крові
    На твоє священне знамено.
     

   • В

    Яворові сниться яворина
    Та її кохання молоде.
     

   • Г

    І раптом побачив сонце,
    Красиве засмагле сонце
    В золотих переливах кучерів…
     

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: