Тести

Перлини західноукраїнської літератури

У завданнях 1—11 виберіть правильний, на вашу думку, варіант відповіді. 

У завданні 12 установіть відповідність між рядками, позначеними цифрами і буквами.
 • Час: 00:00/01:00:00
 • Питання: 0/12
 1. Б.-І. Антонич є найбільш відомим як автор 

  (Кількість балів 1.00)

 2. Яке з тверджень про Б.-І. Антонича є НЕ ПРАВИЛЬНИМ? 

  (Кількість балів 1.00)

 3. Який із названих творів НЕ НАЛЕЖИТЬ перу Б.-І. Антонича? 

  (Кількість балів 1.00)

 4. Який із наведених уривків узято з вірша Б.-І. Антонича «Різдво» 

  (Кількість балів 1.00)

 5. До якого виду лірики належить твір Б.-І. Антонича «Зелена Євангелія»? 

  (Кількість балів 1.00)

 6. Який період у житті О. Турянського став автобіографічним підґрунтям твору «Поза межами болю»? 

  (Кількість балів 1.00)

 7. У творі «Поза межами болю» О. Турянський осмислив проблему людини в дусі 

  (Кількість балів 1.00)

 8. Ліро-епічний прозовий твір, що відзначається властивою для поеми фрагментарністю у змалюванні подій, — це 

  (Кількість балів 1.00)

 9. Кому з героїв твору О. Турянського «Поза межами болю» вдалося вижити? 

  (Кількість балів 1.00)

 10. Якою є структура твору «Поза межами болю»? 

  (Кількість балів 1.00)

 11. Яке твердження НЕ СТОСУЄТЬСЯ твору «Поза межами болю»? 

  (Кількість балів 1.00)

 12. Установіть відповідність між іменами персонажів твору «Поза межами болю» і їх характеристиками. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    Штранцінгер 

   • 2

     Пшилуський

   • 3

    Бояні 

   • 4

    Сабо 

   • А

    страждає через зраду дружини

   • Б

    сліпий скрипаль 

   • В

    першим іде з життя, з його одягу розпалюють вогнище 

   • Г

    організатор танцювальних вечорів 

   • Д

    їсть гроші, через які вбив сотника 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: