Тести до розділу «Морфеміка. Словотвір. Морфологія»

Тести до розділу «Морфеміка. Словотвір. Морфологія»

 • Час: 00:00/01:00:00
 • Питання: 0/12
 1. До присвійних належать усі прикметники в рядку 

  (Кількість балів 1.00)

 2. Правильно утворено всі прикметники в рядку 

  (Кількість балів 1.00)

 3. Префіксально-суфіксальним способом утворено всі слова в рядку 

  (Кількість балів 1.00)

 4. Граматичну помилку допущено в рядку 

  (Кількість балів 1.00)

 5. Правильно утворено всі форми ступенів порівняння в рядку 

  (Кількість балів 1.00)

 6. Правильною є відмінкова форма числівника 

  (Кількість балів 1.00)

 7. Неправильно узгоджено числівник з іменником у словосполученні 

  (Кількість балів 1.00)

 8. Граматичну норму на позначення часу порушено в рядку 

  (Кількість балів 1.00)

 9. Особові форми дієслова складають рядок 

  (Кількість балів 1.00)

 10. Дієприкметниковий зворот є в реченні 

  (Кількість балів 1.00)

 11. Дієприслівниковий зворот є в реченні 

  (Кількість балів 1.00)

 12. Помилку в написанні прислівника допущено в рядку 

  (Кількість балів 1.00)

Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: