Тестові завдання

До § 4

 • Час: 00:00/00:30:00
 • Питання: 0/6
 1. Який критерій виду базується на схожості зовнішньої і внутрішньої будови організмів одного виду та її відмінності у різних видів? 

  (Кількість балів 1.00)

 2. Який критерій виду базується на схожості процесів життєдіяльності й можливості схрещування? 

  (Кількість балів 1.00)

 3. До яких видів буде важко застосувати філогенетичну концепцію виду? 

  (Кількість балів 1.00)

 4. Яку концепцію виду незручно застосовувати до видів, особини яких можуть сильно відрізнятися за зовнішніми ознаками? 

  (Кількість балів 1.00)

 5. Установіть відповідність між концепціями виду та визначеннями виду: 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    номіналістична 

   • 2

    філогенетична 

   • 3

    типологічна 

   • 4

    біологічна 

   • А

    це група особин, що здатна схрещуватися і давати плідне потомство 

   • Б

    це група особин, яка визнається формальною класифікацією і становить певний етап розвитку певної еволюційної лінії 

   • В

    це найменша монофілетична група, яка заслуговує на формальне визнання 

   • Г

    це група особин, які є ідентичними до особини-еталону за певними ознаками 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 6. Установіть відповідність між критеріями виду та їхніми характеристиками:

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    географічний 

   • 2

    біохімічний 

   • 3

    екологічний 

   • 4

    генетичний 

   • А

    особливості будови й складу макромолекул, перебіг біохімічних реакцій 

   • Б

    кількість і структура хромосом виду, тобто його каріотип 

   • В

    умови існування виду, його місце в біоценозі, взаємовідносини з іншими видами 

   • Г

    поширення виду 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: