Розділ 7. Україна, Європа, світ

Розділ 7. Україна, Європа, світ

 • Час: 00:00/00:30:00
 • Питання: 0/12
 1. Який із перелічених термінів позначає дедалі глибшу взаємозалежність людей і країн у всьому світі? 

  (Кількість балів 1.00)

 2. Що виступає головними учасниками міжнародних відносин? 

  (Кількість балів 1.00)

 3. Засобом здійснення міжнародних відносин є 

  (Кількість балів 1.00)

 4. Діяльність ООН поширюється на 

  (Кількість балів 1.00)

 5. Верховенство держави на своїй території та її незалежність у міжнародних відносинах охоплює поняття: 

  (Кількість балів 1.00)

 6. Що з переліченого формально НЕ є обов’язковою умовою існування міжнародної організації? 

  (Кількість балів 1.00)

 7. Коли розпочався процес сучасної європейської інтеграції? 

  (Кількість балів 1.00)

 8. Як називається розділ міжнародного права, що застосовується під час збройних конфліктів, забезпечуючи захист жертв конфлікту та визначаючи відповідальність за порушення його норм? 

  (Кількість балів 1.00)

 9. Геополітика — це наука, що вивчає 

  (Кількість балів 1.00)

 10. До якої із цих міжнародних організацій НЕ входить Україна? 

  (Кількість балів 1.00)

 11. Співробітництво з якою міжнародною організацією дає законні підстави для участі України в миротворчих місіях? 

  (Кількість балів 1.00)

 12. Який найуспішніший інтеграційний проект у світі? 

  (Кількість балів 1.00)

Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: