Тест 3. Створення алгоритмів і програм із розгалуженнями та повтореннями

Тест 3. Створення алгоритмів і програм з розгалуженнями та повтореннями

 • Час: 00:00/01:00:00
 • Питання: 0/8
 1. Повторення (цикл) — це така організація дій в алгоритмі, за якої:
  Позначте одну правильну відповідь.
  (Кількість балів 1.00)

 2. Розгалуження — це така організація дій в алгоритмі, за якої:
  Позначте одну правильну відповідь.
  (Кількість балів 1.00)

 3. Визначте, якого значення набуде змінна b після виконання умовного оператора
  if, якщо а = 7.
  if a<5:
  b = а+1
  else:
  if a<10:
  b = a*2
  else:

      b = a–1

  Позначте одну правильну відповідь.
  (Кількість балів 1.00)

 4. Визначте, якого значення набуде змінна b після виконання умовного оператора if, якщо а = 13.

  if а%10<3: b = a*2

  elif а%10<=5: b = a+10

  elif а%10<=7: b = a*10

  else: b = a+1

  Позначте одну правильну відповідь.
  (Кількість балів 1.00)

 5. Що буде надруковано в результаті виконання фрагменту програми?

  x = 0

  while x<5:

  x = x+1

            print(x, end = ' ')

  Позначте одну правильну відповідь.

  (Кількість балів 1.00)

 6. Установіть відповідність між операторами і діями, які вони реалізують.

  (Кількість балів 2.00)

   • 1

   • 2

   • 3

   • 4

   • А

    Менше з чисел а і b замінити півсумою цих чисел, а більше — їх добутком

   • Б

    Менше зі значень змінних а і b замінити нулем, а у випадку їх рівності замінити нулями обидва значення

   • В

    Якщо числа а і b не рівні, змінній а надати значення b

   • Г

    Подвоїти числа a, b, c, якщо вони впорядковані за зростанням (a < b < c)

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 7. Дано циклічну конструкцію:
  for i in range(1, 3):
          for j in range(1, 4):
                  for k in range(1, 3):
                        print (i, j, k)
  Установіть відповідність між фрагментами (1–3) і (А–В) тверджень.
  (Кількість балів 2.00)

   • 1

    Цикл for і виконається

   • 2

    Цикл for j виконається

   • 3

    Цикл for k виконається

   • А

    12 разів

   • Б

    2 рази

   • В

    6 разів

  А Б В
  1
  2
  3
 8. Чому дорівнює s після виконання фрагменту програми?

  а = 28

  s = 0

  for i in range(2, (a//2)+1):

   

      if(a%i == 0): s = s+i

  (Кількість балів 3.00)

Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: