«Історія України (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (Гісем О. В., Мартинюк О. О.)

Узагальнення знань за розділом 4. Відновлення незалежності України

1. Складіть перелік подій з історії України цього періоду, які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.
2. Поясніть значення термінів і понять: «перебудова», гласність, прискорення, Товариство «Меморіал», Народний рух України, Українська хвиля, Демократичний блок, Народна Рада, «група 239», суверенітет, системна криза, плюралізм, інфляція, неформальні організації, путч, національно-демократичний рух, «революція на граніті».
3. Покажіть на історичній карті: а) міста, де були утворені громадські неформальні об’єднання — Український культурологічний клуб, «Товариство Лева», Українська Гельсінська спілка, Товариство «Меморіал»; б) населені пункти республіки, де влітку 1988 р. відбувалися мітинги; в) місто, де відбувся перший в Україні політичний мітинг; г) головні населені пункти, через які проходила акція «Українська хвиля» («живий ланцюг»); д) кордони незалежної України.
4. Назвіть імена тогочасних видатних українських діячів. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України цього періоду?
5. Складіть синхроністичну таблицю подій в Україні, Європі та світі у 1985—1991 рр.
6. За додатковою літературою визначте, які точки зору існують щодо процесів «перебудови» в Україні, та дайте їм оцінку.
7. Визначте і проаналізуйте основні чинники, особливості й тенденції розвитку українського суспільства в 1985—1991 рр. Порівняйте процеси та явища суспільного життя в Україні та інших радянських республіках у цей період, визначте спільне й особливе.
8. Які політичні реформи були здійснені за роки «перебудови»? Охарактеризуйте їхні результати та наслідки.
9. Якими, на вашу думку, були основні причини розпаду СРСР й утворення незалежної України? Наведіть факти, що підтверджують вашу позицію.
10. Складіть розгорнутий план «Суверенізація УРСР. Проголошення незалежності України».
11. Автори дослідження «Історія України: неупереджений погляд» В. Петровський, Л. Радченко та В. Семененко вважають, що Україна здобула самостійність шляхом «оксамитової» антикомуністичної, демократичної революції. Якою є ваша оцінка щодо наведеної точки зору? Аргументуйте свою позицію.
12. Сучасний український політик та історик В. Литвин пише: «Між путчем найближчих соратників М. Горбачова й розпадом Радянського Союзу на 15 незалежних держав існував прямий і безпосередній зв’язок. Розпад випливав із путчу. Та це не означає, що його не сталося б, якби не відбулося путчу. Розпад імперії був неминучим, як природний катаклізм». Поясніть, як ви розумієте наведену думку. Чи поділяєте ви її? Обґрунтуйте свою точку зору.
 

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: