Тема 8

Тест

 • Час: 00:00/00:30:00
 • Питання: 0/5
 1. Транспортні аварії, пожежі, неспровоковані вибухи, аварії з викиданням (загрозою викидання) небезпечних речовин, раптове руйнування споруд та будівель, аварії в електроенергетичних системах, системах життєзабезпечення, системах зв’язку та телекомунікацій, гідродинамічні аварії та ін. — це надзвичайні ситуації: 

  (Кількість балів 1.00)

 2. Збройний напад — це надзвичайна ситуація: 

  (Кількість балів 1.00)

 3. Скільки рівнів надзвичайних ситуацій визначають відповідно до територіального поширення, обсягів заподіяних або очікуваних економічних збитків, кількості людей, які загинули: 

  (Кількість балів 1.00)

 4. Надзвичайна ситуація, яка розвивається на території двох чи більше адміністративних районів або загрожує перенесенням на територію суміжної області, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості окремого району, — це надзвичайні ситуації: 

  (Кількість балів 1.00)

 5. Встановіть відповідність між назвами об’єктів та потенційною небезпекою, яку вони становлять. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    елеватор;  

   • 2

    станція очищення стічних вод;  

   • 3

    атомна електростанція.  

   • А

    небезпека вибуху; 

   • Б

    станція очищення стічних вод;  

   • В

    радіаційна небезпека; 

  А Б В
  1
  2
  3
Час вичерпано