Контрольна робота №5. Функції

Тест

 • Час: 00:00/01:00:00
 • Питання: 0/9
 1. Укажіть значення функції y=3x-2, якщо значення аргумента дорівнює –1.

  (Кількість балів 1.00)

 2. При якому значенні аргумента значення функції y=-3x+4 дорівнює –2?

  (Кількість балів 1.00)

 3. Укажіть функцію, яка не є лінійною.

  (Кількість балів 1.00)

 4. Укажіть функцію, графік якої проходить через початок координат.

  (Кількість балів 1.00)

 5. Яка з наведених точок належить графіку функції y=-5x+3?

  (Кількість балів 1.00)

 6. Знайдіть область визначення функції .

  (Кількість балів 1.00)

 7. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину графіка функції y=-0,4x+8 з віссю абсцис. У відповідь запишіть суму знайдених координат.

  (Кількість балів 2.00)

 8. Обчисліть значення b, за якого графіку функції y=2x-b належить точка A(3;-3).

  (Кількість балів 2.00)

 9. Укажіть графік функції .

  (Кількість балів 3.00)

Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: