Контрольна робота № 6

Контрольна робота № 6

 • Час: 00:00/00:45:00
 • Питання: 0/8
 1. Знайдіть корені квадратного тричлена .

  (Кількість балів 1.00)

 2. Розкладіть на множники квадратний тричлен .

  (Кількість балів 1.00)

 3. Розв’яжіть рівняння .

  (Кількість балів 1.00)

 4. Скоротіть дріб і знайдіть його значення при .

  (Кількість балів 3.00)

 5. Знайдіть добуток усіх коренів рівняння .

  (Кількість балів 2.00)

 6. Дві бригади, працюючи разом, закінчили ремонт дороги за 12 днів. За скільки днів могла б закінчити ремонт дороги перша бригада, працюючи самостійно, якщо вона може виконати цю роботу на 7 днів швидше, ніж друга?

  (Кількість балів 2.00)

  • днів.
 7. Розв’яжіть рівняння . Якщо рівняння має один корінь, то запишіть його у відповіді. Якщо рівняння має два корені, то у відповіді запишіть їх суму.

  (Кількість балів 2.00)

 8. Розв’яжіть рівняння . Якщо рівняння має більше ніж один корінь, то у відповіді запишіть їх кількість.

  (Кількість балів 2.00)

Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: