Контрольна робота № 3. Раціональні рівняння. Функція у=k/x, її графік та властивості

Тест

 • Час: 00:00/01:00:00
 • Питання: 0/9
 1. Знайдіть корінь рівняння  .

  (Кількість балів 1.00)

 2. Скільки коренів має рівняння  ?

  (Кількість балів 1.00)

 3. Укажіть рівносильні рівняння. 

  (Кількість балів 1.00)

 4. Розв’яжіть рівняння  .

  (Кількість балів 1.00)

 5. Від чисельника дробу  відняли певне число, і знаменник цього дробу помножили на те саме число. У результаті отримали дріб . Укажіть рівняння, яке відповідає умові задачі.

  (Кількість балів 1.00)

 6. Розв’яжіть рівняння   . Відповідь запишіть у вигляді десяткового дробу.

  (Кількість балів 2.00)

 7. Розв’яжіть задачу, склавши раціональне рівняння.
  Два кухарі, працюючи разом, можуть зліпити певну кількість вареників за 3 год. За скільки годин може зліпити цю кількість вареників перший кухар самостійно, якщо другий може зробити це за 5 год?
   

  (Кількість балів 2.00)

  • год
 8. Укажіть точку, через яку проходить графік функції .

  (Кількість балів 1.00)

 9. Побудуйте графік функції  .

  (Кількість балів 3.00)

Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: