Тема 2. Структура клітини

Тест 2. Структура клітини

У завданнях 1–6 укажіть одну правильну відповідь.
У завданнях 7–9 укажіть усі правильні відповіді. 

 • Час: 00:00/00:40:00
 • Питання: 0/12
 1. Учений, який відкрив клітину: 

  (Кількість балів 1.00)

 2. Який метод дозволяє досліджувати ультраструктуру клітин і всі їхні органели, поверхневі структури клітин і міжклітинні контакти? 

  (Кількість балів 1.00)

 3. Які органели належать до одномембранних? 

  (Кількість балів 1.00)

 4. Головний компонент ядра: 

  (Кількість балів 1.00)

 5. Клітинна стінка бактерій містить: 

  (Кількість балів 1.00)

 6. Вирости внутрішньої мембрани мітохондрій — це: 

  (Кількість балів 1.00)

 7. Які компоненти входять до складу цитоплазми? 

  (Кількість балів 2.00)

 8. Укажіть правильні ознаки щодо транспорту речовин через мембрани: 

  (Кількість балів 2.00)

 9. Укажіть ознаки, що притаманні клітинам грибів: 

  (Кількість балів 2.00)

 10. Установіть відповідність між органелами та функціями, які вони виконують: 

  (Кількість балів 2.00)

   • 1

    комплекс Гольджі 

   • 2

    вакуолі 

   • 3

    агранулярна ендоплазматична сітка 

   • 4

    клітинний центр 

   • А

    регуляція внутрішньоклітинного тиску 

   • Б

    синтез і транспортування ліпідів і вуглеводів 

   • В

    утворення лізосом 

   • Г

    утворення веретена поділу 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 11. Установіть відповідність між органелами, зображеними на малюнках, та їхніми назвами. 

  (Кількість балів 2.00)

   • 1

     

   • 2

     

   • 3

     

   • 4

     

   • А

    комплекс Гольджі 

   • Б

    клітинний центр 

   • В

    мітохондрія 

   • Г

    хлоропласт 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 12. Установіть відповідність між компонентами прокаріотичної клітини та їхніми назвами. 

  (Кількість балів 2.00)

   • 1

   • 2

   • 3

   • 4

   • А

    плазматична мембрана 

   • Б

    нуклеоїд 

   • В

    клітинна стінка 

   • Г

    цитоплазма 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: