Тема 3. Принципи функціонування клітини

Тест 3. Принципи функціонування клітини

У завданнях 1–6 укажіть одну правильну відповідь.
У завданнях 9, 10 укажіть усі правильні відповіді.

 • Час: 00:00/00:40:00
 • Питання: 0/12
 1. Процес утворення органічних речовин з неорганічних, який відбувається за рахунок енергії хімічних реакцій називається: 

  (Кількість балів 1.00)

 2. Фотосинтез відбувається в клітинах: 

  (Кількість балів 1.00)

 3. В яких органелах клітини відбувається синтез вуглеводів? 

  (Кількість балів 1.00)

 4. У в процесі аеробного етапу енергетичного обміну утворюється: 

  (Кількість балів 1.00)

 5. Кількість енергії, яка запасається під час гліколізу: 

  (Кількість балів 1.00)

 6. Етап енергетичного обміну, який не потребує кисню: 

  (Кількість балів 1.00)

 7. Установіть послідовність етапів енергетичного обміну: 

  (Кількість балів 2.00)

  • А

   окиснення піровиноградної кислоти до вуглекислого газу і води; 

  • Б

   синтез 36 молекул АТФ; 

  • В

   синтез 2 молекул АТФ. 

  • Г

   розщеплення глюкози до піровиноградної кислоти; 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 8. Установіть послідовність етапів фотосинтезу: 

  (Кількість балів 2.00)

  • А

   фотоліз води 

  • Б

   утворення молекул глюкози 

  • В

   уловлювання кванта світла пігментом хлорофілом 

  • Г

   фіксація молекул CO2 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 9. Які організми належать до хемосинтезуючих? 

  (Кількість балів 2.00)

 10. Які речовини можуть бути продуктами реакції бродіння? 

  (Кількість балів 2.00)

 11. Установіть відповідність між назвами структур клітини та процесами, які в них відбуваються: 

  (Кількість балів 2.00)

   • 1

    тилакоїд хлоропласта 

   • 2

    мітохондрія 

   • 3

    ядерце 

   • 4

    цитозоль 

   • А

    світлова фаза фотосинтезу 

   • Б

    утворення рибосом 

   • В

    гліколіз  

   • Г

    цикл Кребса 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 12. Установіть відповідність між назвами структур та процесами, які в них відбуваються: 

  (Кількість балів 2.00)

   • 1

    строма хлоропласта 

   • 2

    тилакоїд хлоропласта 

   • 3

    ендоплазматична сітка 

   • 4

    мітохондрія 

   • А

    синтез ліпідів 

   • Б

    клітинне дихання 

   • В

    темнова фаза фотосинтезу 

   • Г

    фотоліз води 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: