Тема 5. Закономірності успадкування ознак

Тест 5. Закономірності успадкування ознак

У завданнях 1–6 укажіть одну правильну відповідь.
У завданнях 7–9 укажіть усі правильні відповіді.

 • Час: 00:00/00:40:00
 • Питання: 0/12
 1. Літери, якого алфавіту використовують для позначення генів та їх алелей у схемах схрещувань? 

  (Кількість балів 1.00)

 2. Спадкова мінливість поділяється на: 

  (Кількість балів 1.00)

 3. Який серед наведених генотипів дигетерозиготний? 

  (Кількість балів 1.00)

 4. У яких організмів чоловіча стать є гомогаметною? 

  (Кількість балів 1.00)

 5. Як називаються мутації, причини виникнення яких не встановлено? 

  (Кількість балів 1.00)

 6. Установіть тип взаємодії генів, під час якого ген однієї алельної пари пригнічує дію гена іншої пари: 

  (Кількість балів 1.00)

 7. Які з наведених мутагенів відносяться до фізичних? 

  (Кількість балів 2.00)

 8. Виберіть ознаки, які притаманні мутаціям: 

  (Кількість балів 2.00)

 9. Виберіть ознаки, які притаманні модифікаційній мінливості: 

  (Кількість балів 2.00)

 10. Установіть відповідність між генотипами батьків і потомків: 

  (Кількість балів 2.00)

   • 1

    AABB × AAbb  

   • 2

    AABB × aaBB 

   • 3

    Aаbb × ааbb 

   • 4

    aaBB × Aabb 

   • А

    AABb 

   • Б

    Aabb 

   • В

    AaBB 

   • Г

    aaBb 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 11. Установіть відповідність між генотипом та його фенотиповим проявом у дигібридному схрещуванні рослин томату (A — червоні плоди, a — жовті; B — кулясті плоди, b — грушоподібні) 

  (Кількість балів 2.00)

   • 1

    aabb  

   • 2

    aaBB 

   • 3

    Aabb 

   • 4

    AaBb 

   • А

    жовті кулясті 

   • Б

    червоні грушоподібні 

   • В

    жовті грушоподібні 

   • Г

    червоні кулясті 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 12. Установіть відповідність між генними захворюваннями та їх характерними ознаками: 

  (Кількість балів 2.00)

   • 1

    фенілкетонурія 

   • 2

    муковісцидоз 

   • 3

    дальтонізм 

   • 4

    гемофілія 

   • А

    загущення секретів залоз зовнішньої секреції, спричиняє значні порушення в роботі травної і дихальної систем 

   • Б

    порушення процесу зсідання крові 

   • В

    утрата можливості сприймати кольори 

   • Г

    неможливість переробляти амінокислоту фенілаланін, накопичення в крові якої перешкоджає розвитку мозку  

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: