Тема 6. Еволюція органічного світу

Тест 6. Еволюція органічного світу

У завданнях 1–6 укажіть одну правильну відповідь.
У завданнях 7–9 укажіть усі правильні відповіді.

 • Час: 00:00/00:40:00
 • Питання: 0/12
 1. Сукупність особин одного виду, які відтворюють себе протягом великої кількості поколінь і тривалий час займають певну територію, функціонуючи і розвиваючись в одному або в кількох угрупованнях живих організмів, — це: 

  (Кількість балів 1.00)

 2. Яка форма природного добору підтримує ознаки в незмінному стані? 

  (Кількість балів 1.00)

 3. Процес формування схожих ознак у далеких за рівнем спорідненості груп організмів — це: 

  (Кількість балів 1.00)

 4. Представником якого ряду є людина? 

  (Кількість балів 1.00)

 5. Яка форма добору сприяє появі статевого диморфізму, коли особини одного виду різної статі суттєво відрізняються між собою за зовнішнім виглядом? 

  (Кількість балів 1.00)

 6. Міграція — це: 

  (Кількість балів 1.00)

 7. За допомогою яких характеристик можна оцінювати стан популяції? 

  (Кількість балів 2.00)

 8. Які існують способи видоутворення? 

  (Кількість балів 2.00)

 9. Виберіть твердження, які входять до основних положень синтетичної теорії еволюції: 

  (Кількість балів 2.00)

 10. Установіть відповідність між критеріями виду та їхніми характеристиками: 

  (Кількість балів 2.00)

   • 1

    генетичний 

   • 2

    географічний 

   • 3

    фізіологічний 

   • 4

    морфологічний 

   • А

    подібності й відмінності в процесах життєдіяльності особин одного виду 

   • Б

    подібність особин за будовою 

   • В

    ареал виду, який відрізняється від ареалів близьких видів 

   • Г

    характерний для кожного виду набір хромосом за кількістю, формою і розмірами 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 11. Установіть відповідність між способами адаптації та їх прикладами: 

  (Кількість балів 2.00)

   • 1

    морфологічні 

   • 2

    фізіологічні 

   • 3

    біохімічні 

   • 4

    етологічні 

   • А

    сталий показник вмісту цукру в крові людини 

   • Б

    розвиток жирового шару у тварин 

   • В

    вироблення певних ферментів тваринами 

   • Г

    уникнення контакту із зміями через побоювання отруйних укусів 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 12. Установіть відповідність між теоріями походження життя та їх описами: 

  (Кількість балів 2.00)

   • 1

    стаціонарного стану 

   • 2

    панспермії 

   • 3

    креаціоністична 

   • 4

    спонтанного зародження 

   • А

    життя виникало неодноразово із речовин неживої природи  

   • Б

    поява життя внаслідок надзвичайної божественної події 

   • В

    життя занесене на нашу планету з Космосу 

   • Г

    життя існувало завжди 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: