Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини

Тест 9. Біологія як основа біотехнології та медицини

У завданнях 1–6 укажіть одну правильну відповідь.
У завданнях 7–9 укажіть усі правильні відповіді.

 • Час: 00:00/00:40:00
 • Питання: 0/12
 1. Який учений виявив центри походження рослин? 

  (Кількість балів 1.00)

 2. Яка тварина була одомашнена в Америці? 

  (Кількість балів 1.00)

 3. Інбридинг — це: 

  (Кількість балів 1.00)

 4. Трансдукція — це перенесення: 

  (Кількість балів 1.00)

 5. Яке головне призначення генної терапії? 

  (Кількість балів 1.00)

 6. На якому явищі заснована традиційна біотехнологія? 

  (Кількість балів 1.00)

 7. Які лікарські препарати виробляють за допомогою генетично модифікованих організмів? 

  (Кількість балів 2.00)

 8. Які продукти харчування виробляють за допомогою мікроорганізмів? 

  (Кількість балів 2.00)

 9. Виберіть характерні ознаки технології створення ГМО: 

  (Кількість балів 2.00)

 10. Установіть правильну послідовність етапів проведення генної терапії: 

  (Кількість балів 2.00)

  • А

   заміна дефектного гена на нормальний шляхом рекомбінації ДНК 

  • Б

   повернення генетично змінених клітин до організму 

  • В

   введення нормального гена в клітину за допомогою ретровірусу 

  • Г

   виділення клітин з організму 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 11. Установіть відповідність між рослинами та основними центрами їх походження:

  (Кількість балів 2.00)

   • 1

    картопля 

   • 2

    жито 

   • 3

    буряк 

   • 4

    соняшник 

   • А

    Південноамериканський 

   • Б

    Середземноморський 

   • В

    Передньоазіатський 

   • Г

    Центральноамериканський 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 12. Установіть відповідність між методами селекції та їх характеристиками: 

  (Кількість балів 2.00)

   • 1

    індивідуальний добір 

   • 2

    масовий добір 

   • 3

    гібридизація 

   • 4

    створення чистих ліній 

   • А

    штучне схрещування особин з різними ознаками 

   • Б

    відбір одиночних особин з потрібними ознаками з урахуванням ознак батьків і складанням родоводів 

   • В

    виведення гомозиготних особин з однаковим генотипом за великою кількістю генів 

   • Г

    відбір багатьох особин з потрібними ознаками без урахування ознак батьків 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: