Тема 3. Принципи функціонування клітини

Тема 3. Принципи функціонування клітини

 • Час: 00:00/00:30:00
 • Питання: 0/12
 1. Катаболізм – це: 

  (Кількість балів 1.00)

 2. Анаболізм – це: 

  (Кількість балів 1.00)

 3. Кількість молекул АТФ, яку клітина отримує в процесі гліколізу з двох молекул глюкози: 

  (Кількість балів 1.00)

 4. Кількість молекул АТФ, яку клітина отримує в процесі другого етапу клітинного дихання з двох молекул глюкози: 

  (Кількість балів 1.00)

 5. У процесі життєдіяльності сіркобактерій утворюється: 

  (Кількість балів 1.00)

 6. У процесі життєдіяльності залізобактерій утворюється: 

  (Кількість балів 1.00)

 7. Озоновий шар в атмосфері став наслідком процесу: 

  (Кількість балів 1.00)

 8. Наслідком порушення обміну речовин є таке захворювання, як: 

  (Кількість балів 1.00)

 9. Цикл Кребса також називають циклом кислоти: 

  (Кількість балів 1.00)

 10. Установіть відповідність між процесами обміну речовин і назвами структур клітини, де вони відбуваються: 

  (Кількість балів 3.00)

   • 1

    гліколіз 

   • 2

    цикл Кальвіна 

   • 3

    клітинне дихання 

   • А

    цитоплазма 

   • Б

    строма хлоропластів 

   • В

    мембрана мітохондрій 

   • Г

    мембрана хлоропластів 

  А Б В Г
  1
  2
  3
 11. Установіть відповідність між назвами процесів та продуктами, які утворюються в клітині у результаті цих процесів: 

  (Кількість балів 3.00)

   • 1

    кисень 

   • 2

    молочна кислота 

   • 3

    вода 

   • А

    хемосинтез 

   • Б

    клітинне дихання 

   • В

    фотосинтез 

   • Г

    бродіння 

  А Б В Г
  1
  2
  3
 12. Розмістить окремі події процесу фотосинтезу у тій послідовності, в якій вони відбуваються: 

  (Кількість балів 4.00)

  • А

   виведення СО2 з мітохондрії 

  • Б

   надходження пірувату в мітохондрію 

  • В

   проходження реакцій циклу Кребса 

  • Г

   утворення АТФ 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: