Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини

 • Час: 00:00/00:30:00
 • Питання: 0/12
 1. У Південноамериканському центрі походження було одомашнено: 

  (Кількість балів 1.00)

 2. У Ефіопському центрі походження було одомашнено: 

  (Кількість балів 1.00)

 3. Індика було одомашнено в: 

  (Кількість балів 1.00)

 4. Продуктом діяльності мікроорганізмів є: 

  (Кількість балів 1.00)

 5. У процесах виробництва йогуртів часто використовують: 

  (Кількість балів 1.00)

 6. Створення векторів на основі плазмід є одним з напрямів: 

  (Кількість балів 1.00)

 7. Століття, у якому виникла генна інженерія: 

  (Кількість балів 1.00)

 8. Горизонтальний переніс генів в клітинних організмів: 

  (Кількість балів 1.00)

 9. Сукупність технологій, яка забезпечує внесення змін у генетичний апарат соматичних клітин людини, – це: 

  (Кількість балів 1.00)

 10. Установіть відповідність між назвами методів селекції та їхніми описами 

  (Кількість балів 3.00)

   • 1

    створення чистих ліній 

   • 2

    віддалена гібридизація 

   • 3

    споріднене схрещування (інбридинг) 

   • А

    виведення гомозиготних особин з однаковим генотипом за великою кількістю генів 

   • Б

    відбір багатьох особин з потрібними ознаками без урахування ознак батьків 

   • В

    схрещування особин, які є представниками різних видів 

   • Г

    схрещування особин однієї породи або навіть з однієї родини 

  А Б В Г
  1
  2
  3
 11. Установіть відповідність між назвами центрів походження культурних рослин та назвами рослин, які були в них одомашнені: 

  (Кількість балів 3.00)

   • 1

    Східноазіатський 

   • 2

    Індійський 

   • 3

    Середземноморський 

   • А

    Ананас 

   • Б

    Манго

   • В

    Волоський горіх 

   • Г

    Кріп 

  А Б В Г
  1
  2
  3
 12. Розташуйте методи селекції та біотехнології у порядку їх появи від найдавнішого до найсучаснішого: 

  (Кількість балів 4.00)

  • А

   масовий добір 

  • Б

   клітинна інженерія 

  • В

   віддалена гібридизація 

  • Г

   створення векторів на основі плазмідної ДНК 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: