Вступ. Хімічний склад клітини

Тест 1. Вступ. Хімічний склад клітини

У завданнях 1–6 укажіть одну правильну відповідь.
У завданнях 7–9 укажіть усі правильні відповіді.

 • Час: 00:00/00:40:00
 • Питання: 0/12
 1. Яка наука вивчає гриби? 

  (Кількість балів 1.00)

 2. Яка структура білка підтримується за допомогою водневого зв’язку? 

  (Кількість балів 1.00)

 3. Яку кількість макроергічних зв’язків містить молекула АТФ? 

  (Кількість балів 1.00)

 4. Який полісахарид характерний для клітин рослин? 

  (Кількість балів 1.00)

 5. Яка кислота у вигляді розчину міститься у шлунку хребетних тварин? 

  (Кількість балів 1.00)

 6. Під час повного окиснення вуглеводів масою 1 г до вуглекислого газу і води виділяється енергія кількістю: 

  (Кількість балів 1.00)

 7. Які властивості притаманні воді? 

  (Кількість балів 2.00)

 8. Які функції виконують вуглеводи в живих організмах? 

  (Кількість балів 2.00)

 9. Ознаки, що притаманні РНК: 

  (Кількість балів 2.00)

 10. Установіть відповідність між масовою часткою (від загальної кількості) запропонованого нуклеотиду та масовою часткою інших нуклеотидів у фрагменті молекули ДНК: 

  (Кількість балів 2.00)

   • 1

    А = 33 % 

   • 2

    Т = 22 % 

   • 3

    Г = 25 % 

   • 4

    Ц = 34 % 

   • А

    Г = 17 %; Т = 33 %; Ц = 17 % 

   • Б

    Г = 28 %; А = 22 %; Ц = 28 % 

   • В

    Ц = 25 %; А = 25 %; Т = 25 % 

   • Г

    А = 16 %; Г = 34 %; Т = 16 % 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 11. Установіть відповідність між білками та функціями, які вони виконують: 

  (Кількість балів 2.00)

   • 1

    глюкагон 

   • 2

    пепсин 

   • 3

    казеїн 

   • 4

    актин 

   • А

    регуляторна 

   • Б

    рухова 

   • В

    каталітична 

   • Г

    запасаюча 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 12. Установіть відповідність між методами біологічних досліджень та їхнім змістом 

  (Кількість балів 2.00)

   • 1

    моделювання 

   • 2

    порівняльний 

   • 3

    моніторинг 

   • 4

    статистичний 

   • А

    постійне спостереження за перебігом певних процесів 

   • Б

    дозволяє шляхом зіставлення вивчати подібність і відмінність організмів 

   • В

    віртуальний експеримент, який проводять за допомогою комп’ютера 

   • Г

    кількісна математична обробка результатів дослідження 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: