Тренувальні тестові завдання до практичної роботи 4 «Аналіз статево-вікових пірамід Японії, Китаю та Індії з метою оцінювання працересурсного потенціалу країн»

Тест

 • Час: 00:00/00:30:00
 • Питання: 0/7
 1. Укажіть, яку назву дістав процес різкого збільшення кількості населення світу. 

  (Кількість балів 1.00)

 2. Укажіть перелік країн, які лідирують за кількістю населення. 

  (Кількість балів 1.00)

 3. Укажіть азіатську країну, яка має населення з найбільшим середнім віком у регіоні. 

  (Кількість балів 1.00)

 4. Укажіть країну, яка має найбільшу кількість трудових ресурсів у світі. 

  (Кількість балів 1.00)

 5. Укажіть визначення поняття «працересурсний потенціал». 

  (Кількість балів 1.00)

 6. Укажіть три причини швидкого зростання населення світу в другій половині XX ст. 

  (Кількість балів 1.00)

 7. Установіть відповідність між фазами демографічного переходу та їх характеристиками. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    третя фаза 

   • 2

    друга фаза 

   • 3

    перша фаза 

   • 4

    четверта фаза 

   • А

    повільне падіння коефіцієнта смертності та швидке — народжуваності; зменшення коефіцієнта природного приросту, зменшення частки населення молодшої вікової групи, поступове збільшення населення старшої вікової групи 

   • Б

    різке зниження коефіцієнта смертності за високого коефіцієнта народжуваності, що веде до швидкого зростання кількості населення (демографічний вибух), значна частина населення молодшої вікової групи, мала — старшої 

   • В

    високі коефіцієнти народжуваності та смертності, низький коефіцієнт природного приросту, значна частина населення молодшої вікової групи, дуже мала — старшої 

   • Г

    зближення величин коефіцієнтів народжуваності та смертності; дуже повільне зростання кількості населення або навіть його скорочення, подальше зменшення частки населення молодшої вікової групи та збільшення кількості населення старшої вікової групи 

   • Д

    повільне падіння коефіцієнтів смертності і народжуваності, різке зростання коефіцієнта природного приросту 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: