Розділ ІІІ. Природні умови і ресурси України. Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

Тест

 • Час: 00:00/01:00:00
 • Питання: 0/11
 1. Укажіть головну причину, що зумовила переважання рівнинних форм рельєфу на території України.

  (Кількість балів 1.00)

 2. Для якої рівнини України характерні абсолютні висоти від 50 до 200 м, загальний нахил поверхні на південь, широкі річкові долини, поди?

  (Кількість балів 1.00)

 3. Укажіть назву тектонічної структури, яка позначена на картосхемі знаком питання.

  (Кількість балів 1.00)

 4. Визначення відносного віку гірських порід ґрунтується на вивченні

  (Кількість балів 1.00)

 5. Яке походження переважно мають гірські породи, що складають Українські Карпати та Кримські гори?

  (Кількість балів 1.00)

 6. Укажіть назву структурного елемента платформи, зображеного на схемі.

  (Кількість балів 1.00)

 7. Який нафтогазоносний регіон є лідером за обсягами видобутку нафти та природного газу в Україні? 

  (Кількість балів 1.00)

 8. У якій частині України найбільш поширені льодовикові форми рельєфу? 

  (Кількість балів 1.00)

 9. Установіть відповідність між типами й формами рельєфу, які їм відповідають.

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    водно – ерозійний 

   • 2

    льодовиковий 

   • 3

    гравітаційний 

   • 4

    карстовий

   • А

    річкові долини, яри 

   • Б

    моренні горби, ками

   • В

    кар’єри, терикони

   • Г

    осипи, зсуви

   • Д

    печери, лійки

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 10. Виберіть серед указаних басейнів корисних копалин України три вугільні.

  (Кількість балів 1.00)

 11. Які три твердження правильно характеризують характер рельєфу України? 

  (Кількість балів 1.00)

Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: