Вступ. Розділ І. Географічна карта та робота з нею

Тест

 • Час: 00:00/01:00:00
 • Питання: 0/11
 1. Який метод спостережень застосовано для отримання результату, зображеного на рисунку?

  (Кількість балів 1.00)

 2. Фундатор української наукової географії, географ широкого профілю, засновник та очільник Українського науково-дослідного інституту географії та картографії — 

  (Кількість балів 1.00)

 3. Укажіть назву картографічної проекції, на якій всі меридіани та паралелі є прямими лініями.

  (Кількість балів 1.00)

 4. Який спосіб картографічного зображення передбачає наявність шкали, що відображає інтенсивність зміни величини показника?

  (Кількість балів 1.00)

 5. Укажіть правильне твердження щодо визначення напрямків.

  (Кількість балів 1.00)

 6. Доберіть правильну назву до групи умовних знаків топографічної карти.

  (Кількість балів 1.00)

 7.  Укажіть відстань між двома точками на місцевості, якщо на карті масштабу 1 : 25 000 ця відстань становить 4 см.

  (Кількість балів 1.00)

 8. Як називають картографічні проекції, що зберігають без спотворень кути й форми, але спотворюють довжини та площі?

  (Кількість балів 1.00)

 9. Установіть відповідність між кутами та напрямками на схемі кутів орієнтування.

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    географічний меридіан

   • 2

    лінія кілометрової сітки

   • 3

    магнітний меридіан

   • 4

    магнітне схилення

   • А

    кут АОБ

   • Б

    напрямок ОС

   • В

    напрямок ОБ

   • Г

    напрямок ОА

   • Д

    кут БОС

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 10. Спроектуйте систему найбільш важливих і перспективних для України сучасних географічних досліджень. (Три правильні відповіді.)

  (Кількість балів 1.00)

 11. Укажіть три ознаки, які характеризують топографічну карту.

  (Кількість балів 1.00)

Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: