Контрольна робота №2. Суміжні і вертикальні кути. Паралельні прямі. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною

Тест

 • Час: 00:00/01:00:00
 • Питання: 0/9
 1. Як називаються кути 1 і 2, зображені на рисунку?

  (Кількість балів 1.00)

 2. Укажіть рисунок, на якому зображено суміжні кути 1 і 2.

  (Кількість балів 1.00)

 3. На рисунку прямі a і b паралельні, пряма c — січна. Назвіть кут, який дорівнює куту 6 при будь-якому положенні прямої c.

  (Кількість балів 1.00)

 4. Знайдіть кут, суміжний із кутом, що дорівнює 50°.

  (Кількість балів 1.00)

 5. Дві прямі перетинаються, причому один із кутів, що утворилися при цьому, дорівнює 135°. Знайдіть кут між цими прямими.

  (Кількість балів 1.00)

 6. Дві прямі перетнуті третьою. Якими можуть бути градусні міри відповідних кутів, щоб дані прямі були паралельними?

  (Кількість балів 1.00)

 7. При перетині двох прямих утворилися кути. Сума двох з цих кутів дорівнює 80°. Знайдіть кут між цими прямими.

  (Кількість балів 2.00)

  • °
 8. Кут 1 на 30° більший за кут 2, ∠3=∠4 (див. рисунок). Знайдіть кут 2.

  (Кількість балів 2.00)

  • °
 9. Кут між прямими a і b, що перетинаються, на 20° менший від суміжного з ним кута. Знайдіть кут між прямою a та прямою c, що проходить через точку перетину прямих a і b перпендикулярно до прямої b.

  (Кількість балів 3.00)

  • °
Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: