Контрольна робота №4

Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга

 • Час: 00:00/03:00:00
 • Питання: 0/9
 1. Знайдіть кут правильного десятикутника. 

  (Кількість балів 1.00)

 2. Знайдіть радіус кола, описаного навколо правильного трикутника зі стороною см. 

  (Кількість балів 1.00)

 3. Знайдіть довжину кола, діаметр якого дорівнює 7 см. 

  (Кількість балів 1.00)

 4. Навколо правильного шестикутника описане коло діаметром 10 см. Знайдіть сторону шестикутника. 

  (Кількість балів 1.00)

 5. У правильний трикутник зі стороною см вписане коло. Знайдіть площу круга, обмеженого цим колом.

  (Кількість балів 1.00)

 6. Круговий сектор відповідає центральному куту 120° (див. рисунок). Знайдіть площу зафарбованого сектора, якщо радіус круга дорівнює 9 см. 

  (Кількість балів 1.00)

 7. Знайдіть радіус кола, описаного навколо правильного трикутника площею

  (Кількість балів 2.00)

 8. Навколо правильного трикутника зі стороною 12 описане коло (див. рисунок). Знайдіть площу зафарбованої фігури. 

  (Кількість балів 2.00)

 9. Знайдіть відношення периметра квадрата до периметра правильного шестикутника, описаних навколо одного кола. У відповідь запишіть значення виразу

  (Кількість балів 3.00)

Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: