Тема 3. Вода

Перевірка знань за темою "Вода"

 • Час: 00:00/01:00:00
 • Питання: 0/12
 1. При кімнатній температурі вода — це

  (Кількість балів 1.00)

 2. Відсоток води, що вкриває нашу планету, становить близько

  (Кількість балів 1.00)

 3. Найпоширенішим розчинником є

  (Кількість балів 1.00)

 4. Укажіть формулу для обчислення масової частки розчинної речовини.

  (Кількість балів 1.00)

 5. Укажіть масу води, що міститься в 100 г 3%-го розчину оцтової кислоти.

  (Кількість балів 1.00)

 6. Укажіть формулу кислотного оксиду.

  (Кількість балів 1.00)

 7. Укажіть формулу основного оксиду.

  (Кількість балів 1.00)

 8. Укажіть колір лакмусу в розчинах гідратів кислотних оксидів.

  (Кількість балів 1.00)

 9. Укажіть колір фенолфталеїну в розчинах гідратів основних оксидів.

  (Кількість балів 1.00)

 10. Які два способи використовують для очистки стічних вод від значних забруднень?

  (Кількість балів 1.00)

 11. Установіть відповідність між масами компонентів розчинів та масовими частками розчиненої речовини в утворених розчинах.

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    95 г води і 5 г NaCl

   • 2

    20 г води і 5 г NaCl

   • 3

    9 г води і 1 г NaCl

   • 4

    75 г води і 25 г NaCl

   • А

    0,2

   • Б

    0,1

   • В

    0,25

   • Г

    0,05

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 12. Установіть правильну послідовність дій при приготуванні розчину із заданою масовою часткою розчиненої речовини.

  (Кількість балів 1.00)

  • А

   вимірювання об’єму води

  • Б

   переливання води у колбу з речовиною, розмішування

  • В

   розрахунок маси речовини і об’єму води

  • Г

   зважування речовини, насипання її в колбу

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: