Залікова робота 2

Залікова робота 2

 • Час: 00:00/01:00:00
 • Питання: 0/12
 1. У завданнях 1–4 позначте одну правильну відповідь.

  Які структурні частинки атома беруть участь в утворенні хімічного зв’язку? 

  (Кількість балів 1.00)

 2. Йонний зв’язок зазвичай утворюється між атомами 

  (Кількість балів 1.00)

 3. Який тип зв’язку існує між атомами Нітрогену в азоті? 

  (Кількість балів 1.00)

 4. Прикладом кристалічної речовини є 

  (Кількість балів 1.00)

 5.  Установіть відповідність між типом хімічного зв’язку та формулою речовини для якої він характерний.

  (Кількість балів 2.00)

   • 1

    йонний

   • 2

    ковалентний полярний

   • 3

    ковалентний неполярний

   • А

    Na2S

   • Б

    О2

   • В

    HBr

  А Б В
  1
  2
  3
 6. Установіть відповідність між будовою речовин та їхніми характеристиками.

  (Кількість балів 2.00)

   • 1

    йонні речовини

   • 2

    молекулярні речовини

   • 3

    речовини атомної будови

   • 4

    аморфні речовини

   • А

    надзвичайно тверді, нелеткі, тугоплавкі, не розчиняються в жодному розчиннику

   • Б

    крихкі, леткі, розчиняються у воді та інших

   • В

    не мають чіткої температури плавлення

   • Г

    тверді, крихкі, деякі розчиняються у воді

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 7. Установіть відповідність між типом кристалічних ґраток та речовиною. 

  (Кількість балів 2.00)

   • 1

    йонні

   • 2

    молекулярні

   • 3

    атомні

   • А

    кварц

   • Б

    вода

   • В

    кухонна сіль

  А Б В
  1
  2
  3
 8. Установіть відповідність між будовою речовин та прикладами цих речовин

  (Кількість балів 2.00)

   • 1

    йонні речовини

   • 2

    молекулярні речовини

   • 3

    речовини атомної будови

   • 4

    аморфні речовини

   • А

    нафталін

   • Б

    алмаз

   • В

    кухонна сіль

   • Г

    скло

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 9. Розташуйте формули речовин у порядку збільшення кількості спільних електронних пар при утворенні хімічного зв’язку. 

  (Кількість балів 2.00)

  • А

    СН4

  • Б

   N2

  • В

   HCl

  • Г

   О2

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 10. Розташуйте речовини в порядку збільшення їхньої температури плавлення. 

  (Кількість балів 2.00)

  • А

   KI

  • Б

   I2

  • В

   SiO2

  А Б В
  1
  2
  3
 11. Розташуйте хімічні елементи в порядку збільшення їхньої електронегативності.

  (Кількість балів 2.00)

  • А

   Нітроген

  • Б

   Оксиген

  • В

   Бор

  • Г

   Карбон

    

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 12. Розташуйте хімічні елементи в порядку зменшення їхньої електронегативності.

  (Кількість балів 2.00)

  • А

   Магній

  • Б

   Стронці

  • В

   Кальцій

  • Г

   Барій

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: