Розділ 1. Основи теорії держави і права

Тестові завдання на встановлення логічної послідовності та утворення логічних пар

 • Час: 00:00/01:00:00
 • Питання: 0/11
 1. Установіть послідовність виникнення історичних типів держав. 

  (Кількість балів 1.00)

  • А

   рабовласницька держава 

  • Б

   феодальна держава 

  • В

   буржуазна держава 

  • Г

   держава соціальної демократії 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 2. Розташуйте види республік у порядку зростання повноважень глави держави. 

  (Кількість балів 1.00)

  • А

   парламентська 

  • Б

   президентсько-парламентська 

  • В

   президентська 

  • Г

   парламентсько-президентська 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 3. Розташуйте складові системи права в логічній послідовності від меншого до більшого. 

  (Кількість балів 1.00)

  • А

   норма права 

  • Б

   диспозиція 

  • В

   підгалузь права 

  • Г

   субінститут 

  А Б В Г
  1
  2
  3
  4
 4. Установіть відповідність між теоріями походження держави та їхніми авторами. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    теологічна 

   • 2

    патріархальна 

   • 3

    договірна 

   • 4

    психологічна 

   • А

    Аристотель 

   • Б

    Тома Аквінський 

   • В

    Л. Петражицький 

   • Г

    Ж.-Ж. Руссо 

   • Д

    К. Каутський 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 5. Установіть відповідність між теоріями походження держави та їхніми авторами. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    насильства 

   • 2

    психологічна 

   • 3

    органічна 

   • 4

    економічна 

   • А

    Г. Спенсер, Р. Ландау 

   • Б

    К. Маркс, Ф. Енгельс 

   • В

    Е. Дюрінг, К. Каутський 

   • Г

    Г. Тард, М. Коркунов 

   • Д

    Г. Гроцій, Спіноза 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 6. Установіть відповідність між теоріями походження держави та їхнім змістом. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    теорія насильства 

   • 2

    договірна теорія 

   • 3

    теологічна теорія 

   • 4

    патріархальна теорія 

   • А

    держава виникла всупереч Божій волі 

   • Б

    держава виникла в результаті завоювання одних племен іншими 

   • В

    держава виникла в результаті договору між людьми як наслідок усвідомлення ними своїх потреб та інтересів 

   • Г

    першопричиною виникнення держави є Бог 

   • Д

    держава виникла як результат історичного розвитку сім’ї 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 7. Установіть відповідність між видами державно-політичних режимів та їхніми ознаками. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    авторитарний 

   • 2

    демократичний 

   • 3

    деспотичний 

   • 4

    тоталітарний 

   • А

    характеризується зосередженням влади в руках вищого духовенства, нетерпимістю до всіх, хто не сповідує державну релігію 

   • Б

    заснований на визнанні принципу рівності і свободи всіх людей; конституційному закріпленні та гарантуванні прав і свобод громадян; управлінням державними справами з волі більшості з урахуванням інтересів меншості 

   • В

    характеризується значним зосередженням влади в руках однієї особи або групи осіб, домінуванням органів виконавчої влади, і, як наслідок, обмеженням загальновизнаних прав і свобод 

   • Г

    різновид антидемократичного режиму, який передбачає повний контроль держави над усіма сферами суспільного й особистого життя та поглинання нею громадянського суспільства 

   • Д

    відзначається необмеженою владою і свавіллям правителя, який при її здійсненні спирається лише на каральні органи та здійснює свою волю грубими силовими методами 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 8. Установіть відповідність між формами державного устрою та їхнім змістом. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    унітарна держава 

   • 2

    федерація 

   • 3

    конфедерація 

   • 4

    імперія 

   • А

    держава, що характеризується цілковитою політичною єдністю 

   • Б

    складна держава, яка включає суверенну державу-метрополію і підвладні їй не суверенні держави-колонії 

   • В

    союзна держава, що складається з територій суб’єктів, які мають обмежений суверенітет 

   • Г

    тимчасовий союз держав, які добровільно об’єдналися для досягнення певних спільних результатів у політичній, економічній і військовій сферах 

   • Д

    держава, яка характеризується цілковитою ідеологічною та економічною єдністю 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 9. Установіть відповідність між видами соціальних норм та їхнім змістом і функцією. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    корпоративні норми 

   • 2

    норми моралі 

   • 3

    правові норми 

   • 4

    звичаї 

   • А

    приймаються об’єднаннями громадян, членами кооперативів, господарськими товариствами, існують тільки в письмовій формі 

   • Б

    виражають позицію людей щодо таких понять, як добро і зло 

   • В

    правила поведінки, які містяться у священних книгах 

   • Г

    правила поведінки, які історично склалися в результаті їх багаторазового застосування 

   • Д

    правила поведінки, які є загальнообов’язковими, формально визначеними 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 10. Установіть відповідність між прикладами соціальних норм та їхньою належністю до певного виду. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    не сотвори собі кумира 

   • 2

    турбуючись про власне благо, не зашкодь іншому 

   • 3

    батьки зобов’язані надавати утримання дітям до досягнення ними повноліття 

   • 4

    вступ до громадської організації здійснюється за письмовою заявою особи 

   • А

    моральні норми 

   • Б

    звичаєві норми 

   • В

    корпоративні норми 

   • Г

    релігійні норми 

   • Д

    правові норми 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
 11. Установіть відповідність між прикладами правових норм, які наділяють людей певними правами або забороняють людям вчиняти певні дії, та видами соціальних норм, яким суперечать ці правові норми. 

  (Кількість балів 1.00)

   • 1

    подружжя має право на сурогатне материнство 

   • 2

    кожна вагітна жінка має право на штучне переривання вагітності 

   • 3

    особи, які досягли шлюбного віку, мають право самостійно приймати рішення щодо укладення шлюбу, без схвалення батьків 

   • 4

    правові норми забороняють родичам, як і будь-яким іншим особам, вчиняти розправу (чинити самосуд) над особою, яка скоїла умисне вбивство їхнього родича 

   • А

    релігійні норми 

   • Б

    релігійні та моральні норми 

   • В

    релігійні норми і звичаї деяких народів 

   • Г

    звичай кровної помсти, який на сьогодні зберігається у деяких народів 

   • Д

    корпоративні норми 

  А Б В Г Д
  1
  2
  3
  4
Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: